Overlay

Vijf jaar Energiefonds Overijssel: ‘Trots dat we zoveel hebben bereikt.’

20171123-039A9241 EFO_project_lustrum_EsthervanderWallen.jpgwoensdag 29 november 2017

Op 23 november jl. vierde Energiefonds Overijssel zijn eerste lustrum. Bas-Jan Blom, directeur van het fonds, keek met veel voldoening terug: ‘Het was in 2012 geen gemakkelijke periode om een fonds te starten, middenin de financiële crisis. Des te trotser zijn we erop dat we de afgelopen jaren met Energiefonds Overijssel al zoveel hebben bereikt! Zo hebben we meer dan vijftienduizend corporatiewoningen verduurzaamd. Daarvan profiteren ook de huurders, want zij wonen comfortabeler terwijl ze minder stoken. En wie had voor de komst van Energiefonds Overijssel gedacht dat Overijssel in Nederland voorop zou lopen met de pyrolysetechnologie? Pyrolysefabriek Empyro heeft de grootste biomassaketels van het land. Zo financiert het fonds nog veel meer bedrijven die duurzame energie mogelijk maken.’

Een delegatie met leden van de adviescommissie en de raad van commissarissen van het fonds, Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Overijssel, en medewerkers van de provincie en van het fonds zelf, bezochten enkele projecten die het fonds financiert. Stuk voor stuk trotse ondernemers lieten zien wat er mogelijk is om energie op te wekken. Indrukwekkend was de hoogwaardige technologie waarmee houtsnippers worden omgezet in elektriciteit en stoom. Het is niet zomaar een houtkachel waarmee Brouwer Biocentrale te Balkbrug imponeerde. Even bijzonder was het om te zien hoe bij Folbert te Vriezenveen biogas wordt gewonnen via de directe verwerking van mest. Slotstuk was de presentatie door S4 Energy van een nieuwe uitvinding: een combinatie van accu’s en een vliegwiel zorgen voor een nieuw type energieopslag, die bij uitstek geschikt is als antwoord op de uitdagingen van de energietransitie. Netbeheerder TenneT nam het eerste vliegwiel in gebruik.

Onder leiding van Dorine Putman, ambassadeur van Energiefonds Overijssel, volgde een forumdiscussie over de toekomst van het fonds. Hier en daar zou verder geschaafd kunnen worden aan de voorwaarden van het fonds, vonden de aanwezigen. Maar er zaten zeker de nodige heel tevreden ondernemers in de zaal. Ook werd de suggestie gedaan om verder te gaan als klimaatfonds in plaats van energiefonds. Nationaal energiecommissaris Ruud Koornstra hield daarop een vurig betoog om het fonds vooral te blijven ontwikkelen en de vaart erin te houden. ‘We moeten wereldkampioen energietransitie worden!’ aldus Koornstra. Dat was een uitstekend startschot voor een levendige netwerkborrel, waarmee het lustrum op locatie bij S4 Energy in Almelo werd afgesloten.

Over Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel is ingesteld door de provincie Overijssel. Het levert financiële bijdragen aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Dit laatste is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld, zoals wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Zo draagt het fonds bij aan de ambitie van de Provincie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

« Terug