Overlay

Nieuws

Jaarverslag 2017: Overijssel duurzamer dankzij Energiefonds Overijssel

050917_Viaa_Onthulling_bouwbord_018.jpgmaandag 16 april 2018 Overijssel verduurzaamt, mede dankzij Energiefonds Overijssel. In 2017 maakte het fonds €400 miljoen euro aan investeringen mogelijk door zelf bijna €180 miljoen te investeren in duurzame projecten en bedrijven in de provincie. Op jaarbasis leveren deze projecten 3.233 Terajoule (TJ) aan energiebesparing op. Dat komt overeen met het jaarlijks energieverbruik (gas en elektriciteit) van ongeveer 46.000 huishoudens: vergelijkbaar met een stad als Deventer. lees verder

Slim Opgewekt en Energiefonds Overijssel bundelen krachten om scholen in Overijssel te verduurzamen

slim opgewekt foto kinderen.JPGvrijdag 09 februari 2018 Slim Opgewekt en Energiefonds Overijssel bieden scholen in Overijssel een unieke kans om nog deze zomer te verduurzamen. Daartoe hebben zij een speciaal fonds opgericht waarin 2,4 miljoen euro beschikbaar is om scholen te faciliteren bij het verduurzamen van hun gebouwen. Basis- en voortgezet onderwijs scholen in Overijssel die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich voor 21 februari aanmelden. lees verder

Energiefonds Overijssel financiert zonnepanelen van Enschede Energie

Opening Enschede Energie.jpgwoensdag 31 januari 2018 Twee jaar geleden namen zes buurt- en wijkorganisaties in Enschede het initiatief tot een eigen energiecoöperatie: Coöperatie Enschede Energie. Met als doel: substantieel bijdragen aan de verduurzaming van onze gemeente en goedkope, duurzame energie leveren aan de inwoners van Enschede. Inmiddels heeft Energie Enschede voor de komende jaren tientallen projecten in de pijplijn. lees verder

Energiefonds Overijssel partner van Warmtebedrijf Hengelo

Logo warmtebedrijf hengelo.PNGmaandag 15 januari 2018 Energiefonds Overijssel gaat investeren in het Warmtebedrijf Hengelo en draagt daarmee bij aan de beoogde expansie en verdere verduurzaming van het warmtenet. Door deze investering heeft Warmtebedrijf Hengelo vanaf 1 januari 2018 drie aandeelhouders: gemeente Hengelo, Ennatuurlijk en Energiefonds Overijssel. Voor klanten van Warmtebedrijf Hengelo verandert er niets. Meerderheidsaandeelhouder Ennatuurlijk verzorgde al diensten als klantenservice, storingsafhandeling, facturatie en administratie uit naam van Warmtebedrijf Hengelo en blijft dat doen. lees verder

Energiefonds Overijssel geeft stroomversnelling aan Energiepark Heeten

171123  Endona_Heeten_Ondertekening_WA0001.jpgmaandag 04 december 2017 De vergunningen zijn verstrekt, de subsidies binnen en de financiering van Energiefonds Overijssel is getekend.
De doelstelling van Energie Coöperatie Endona om lokale stroom te leveren aan de eigen gemeenschap is na drie jaar intensieve voorbereidingen een feit. De bouw van het zonnepark van ca. 7.300 zonnepanelen start begin 2018. Naar verwachting kunnen bewoners en bedrijven uit Heeten en Salland vanaf april stroom kopen uit het eigen Energiepark. lees verder

Vijf jaar Energiefonds Overijssel: ‘Trots dat we zoveel hebben bereikt.’

20171123-039A9241 EFO_project_lustrum_EsthervanderWallen.jpgwoensdag 29 november 2017 Op 23 november jl. vierde Energiefonds Overijssel zijn eerste lustrum. Bas-Jan Blom, directeur van het fonds, keek met veel voldoening terug: ‘Het was in 2012 geen gemakkelijke periode om een fonds te starten, middenin de financiële crisis. Des te trotser zijn we erop dat we de afgelopen jaren met Energiefonds Overijssel al zoveel hebben bereikt! Zo hebben we meer dan vijftienduizend corporatiewoningen verduurzaamd. Daarvan profiteren ook de huurders, want zij wonen comfortabeler terwijl ze minder stoken. En wie had voor de komst van Energiefonds Overijssel gedacht dat Overijssel in Nederland voorop zou lopen met de pyrolysetechnologie? Pyrolysefabriek Empyro heeft de grootste biomassaketels van het land. Zo financiert het fonds nog veel meer bedrijven die duurzame energie mogelijk maken.’ lees verder

Nieuw bedrijf Streekpellets verwerkt Overijssels hout tot pellets voor lokaal gebruik

Streekpellets closing.jpgdinsdag 07 november 2017 Streekpellets gaat met behulp van nieuwe technieken ‘local to local’ houtpellets produceren. Het bedrijf zet lokaal beschikbaar hout om in pellets die weer lokaal worden gebruikt, zodat het transport wordt beperkt. Er worden twee nieuwe installaties gebouwd om de pellets te produceren. Daarvoor is een investering van in totaal ruim 3,5 miljoen euro nodig. Streekpellets is een partnerschap van Yilkins Drying Solutions, Bruins & Kwast en Energiefonds Overijssel. lees verder

Brouwer biocentrale is een prachtig resultaat van de energietransitie die we met elkaar in Overijssel willen bereiken

Brouwer Biocentrale Balkbrugdinsdag 31 oktober 2017 Een enorme kachel met fluitketel, zo kun je de gloednieuwe biocentrale van firma Brouwer in Balkbrug nog het beste omschrijven. Balkbrug heeft sinds kort een unieke bioverbrandingscentrale die houtsnippers omzet in warmte en elektriciteit. Een innovatieve bedrijfsuitbreiding die de gemeente een flinke impuls geeft als het gaat om het opwekken van duurzame energie. lees verder

Energiefonds Overijssel en Zonnegilde breiden samenwerking uit met nieuwe zon-pv projecten

170912 Zonnegilde Foto Tennekes klein.jpgdinsdag 26 september 2017 In juni heeft de financial close plaatsgevonden tussen Zonnegilde en Energiefonds Overijssel. Nu de in maart 2016 ondertekende eerste financieringstranche goed loopt, is besloten de tweede financieringstranche in te zetten. Het betreft een nieuwe investering die gaat bijdragen aan de realisatie van circa 44 zon-PV projecten waarbij ongeveer 15 miljoen KWH aan elektriciteit wordt opgewekt. Dat staat gelijk aan ongeveer 4300 huishoudens. Op 12 september jl. hebben partijen gezamenlijk het glas mogen heffen op deze feestelijke gebeurtenis op één van de daken van Landstede groep te Zwolle. lees verder