Overlay

Privacy – en cookiereglement

Privacy – en cookiereglement

Door middel van dit Privacy & Cookie Statement verschaft Energiefonds Overijssel u duidelijkheid in wat zij met uw persoonsgegevens doet.

Uw privacy
Uw persoonsgegevens verwerken wij conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“Wbp”). Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is ook van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Energiefonds Overijssel. Dat betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. 
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor?
Uw naam en mailadres staan bij ons in een bestand. Dit gebruiken wij om u als relatie van Energiefonds Overijssel te kunnen identificeren en u nieuwsberichten of uitnodigingen voor events van Energiefonds Overijssel toe te kunnen sturen. Mocht u geen prijs stellen op verdere toezending van deze informatie, dan kun u zich via de button in elk nieuwsbericht of uitnodiging hiervoor afmelden. Energiefonds Overijssel zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze hebt gegeven. Uw persoonsgegevens worden onder meer gebruikt om:
- uw intake af te handelen
- overeenkomsten met u te sluiten en om die te kunnen uitvoeren
- (statistisch) onderzoek te doen
- te voldoen aan de wet
- de relatie met u te onderhouden en uit te breiden

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Ter ondersteuning van onze dienstverlening, maken wij gebruik van diensten en applicaties van derden. Met deze leveranciers is een verwerkersovereenkomst afgesloten om gegevensbescherming te waarborgen conform Europese wetgeving. Daarnaast kan wet- of regelgeving van toepassing zijn op basis waarvan persoonsgegevens moeten worden gedeeld met derden.
Soms zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan overheidsinstanties. Voorbeelden hiervan zijn de belastingdienst, politie of justitie. Wij zullen hierbij altijd zorgvuldig te werk gaan.

Onze website en cookies
Onze website is zo goed mogelijk beveiligd om misbruik te voorkomen, zodat u de website veilig kunt bezoeken. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht deze geheim te houden.

Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen, om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Soms zijn daar cookies voor nodig. Dat zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wanneer u deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op uw computer een cookie van Energiefonds Overijssel aanwezig is. Op deze manier kunnen wij u bij een volgend bezoek herkennen. U bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie. Als u zich niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op deze website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een specifieke cookie is teruggekeerd naar de website. De maximale geldigheidsduur van een cookie is 24 maanden. Wij maken ook gebruik van tijdelijke cookies die automatisch worden verwijderd als u uw browser afsluit.

Cookies van derden*
Wij gebruiken de advertentietechnologie van zorgvuldig geselecteerde derden om inzicht te krijgen in de effectiviteit van internetadvertenties die wij plaatsen op websites van derden en op onze eigen website.
Met behulp van deze cookies kunnen we zien van welke externe website u op onze website bent gekomen. Verder gebruiken wij de cookies van deze zorgvuldig geselecteerde derden om bij te houden welke pagina’s u binnen onze website bezoekt en welke zoektermen u invoert. Deze gegevens leggen wij vast. Met de hiervoor beschreven advertentietechnologie worden gegevens over uw gebruik van onze website opgeslagen op de servers van de zorgvuldig geselec¬teerde derden. Deze informatie is echter niet direct persoonlijk identificeerbaar. U kunt voorkomen dat uw surfgedrag wordt vastgelegd door de cookie van derden via uw browserinstellingen te blokkeren of de reeds geplaatste cookie te verwijderen. Wij leggen hieronder uit hoe u dit kunt doen.

Blokkeren van cookies
U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te accepteren, te blokkeren of om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangeboden. In de hand¬leiding of helpfunctie van uw webbrowser (bijv. Internet Explorer, Mozilla Firefox of Google Chrome) kunt u vinden hoe u de afhandeling van cookies in kan stellen. In het programma Internet Explorer bijvoorbeeld bestaat de mogelijkheid om “in private” van het internet gebruik te maken, waardoor geen cookies of andere gegevens worden opgeslagen.
Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Het is mogelijk om cookies (gedeeltelijk) te weigeren. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser (bijv. Internet Exporer, Mozilla Firefox of Google Chrome) of door uw voorkeuren aan te passen via Your Online Choices.  Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties vertonen aan u. Ook deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van derden teruggeplaatst worden.

Social Media

Op de website kunnen buttons van Social Media staan, zoals Google+, Facebook of Twitter. Dit Privacy & Cookie Statement is niet van toepassing op deze Social Media. Het gebruik van Social Media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacy policies van deze Social Media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Veel Social Media providers zijn buiten de Europese Unie gevestigd en brengen uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie. Hierdoor is het mogelijk dat uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar andere websites zoals de website van de Provincie Overijssel. De Provincie Overijssel zelf maakt gebruik van cookies. Wij raden u daarom aan de privacy policies van bijvoorbeeld de Provincie Overijssel goed te lezen zodat u weet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit Privacy & Cookie Statement is niet van toepassing op die websites. Wij proberen de hyperlinks actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen.

Wilt u inlichtingen over uw persoonsgegevens?
U kunt bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij over u verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Wbp. Wij verstekken u dan binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Wij kunnen hiervoor een vergoeding vragen.

U kunt ons vragen onjuiste gegevens te corrigeren of uw gegevens aan te vullen. Als u vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, bijvoorbeeld omdat deze niet relevant of in strijd met de Wbp zijn, kunt u ons dat ook laten weten. De contactgegevens vindt u onderaan dit Privacy & Cookie Statement.

Wijziging van het Privacy Statement
Het Privacy & Cookie Statement kan worden aangepast. Bijvoorbeeld in verband met wets- of beleidswijzigingen. Wij raden u daarom aan het Privacy & Cookie Statement periodiek opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze websites.

Vragen of inlichtingen?
Als u inlichtingen over uw persoonsgegevens wilt ontvangen of vragen hebt over dit Privacy & Cookie Statement, kunt u contact opnemen met Energiefonds Overijssel via e-mail communicatie@energiefondsoverijssel.nl