Overlay

Copyright

Energiefonds Overijssel bezit het auteursrecht op alle informatie die via www.energiefondsoverijssel.nl toegankelijk is. Dit geldt ook voor beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Het is niet toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming vanuit commercieel oogpunt te verspreiden of kopiëren. Via communicatie@energiefondsoverijssel.nl kunt u nadere informatie opvragen over het gebruik van het materiaal.