Overlay

FAQ

Onderstaand een overzicht van veelgestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te openen. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Welke rente moet ik betalen voor een lening?

Energiefonds Overijssel kan in sommige gevallen een rentekorting geven op de marktconforme rentetarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met de business case van het project, de risico’s en hoogte van eventuele staatssteun. De rentekorting kan maximaal 2% bedragen voor investeringen in hernieuwbare energie en maximaal 2,5% voor investeringen in energiebesparing.

Hoe groot moet mijn project zijn om in aanmerking te komen voor een lening of garantie?

Voor een lening of garantie moet er sprake zijn van een investering die voldoende groot is om een lening of garantie van minimaal 1 miljoen euro te kunnen verstrekken. Energiefonds Overijssel zal altijd een gedeelte van de investering financieren, dus in beginsel moet het project een investering van ongeveer 1,5 à 2,5 miljoen euro met zich meebrengen. Twijfelt u of uw project voldoende groot is? Neem dan gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Mijn project is al begonnen. Kan ik dan nog financiering krijgen van Energiefonds Overijssel?

Als de werkzaamheden voor realisatie van uw project al zijn gestart, komt u voor dat project niet meer in aanmerking voor financiering.

Komen organisaties als gemeenten, verenigingen van eigenaars, scholen, ziekenhuizen, sportverenigingen, energiecoöperaties e.d. ook in aanmerking?

Dat hangt er vanaf of de organisatie een economische activiteit uitoefent. In de regel zal dat niet gelden voor een vereniging van eigenaars of een gemeente als zodanig, maar een onderdeel van een gemeentelijke organisatie, een samenwerkingsverband of de andere genoemde organisaties kunnen wel in aanmerking komen. Per situatie wordt bekeken of de initiatiefnemer in aanmerking komt voor financiering. Financiering van energiebesparing bij maatschappelijk vastgoed kan ook plaatsvinden d.m.v. een Energy Service Company (ESCo).

Hoeveel eigen vermogen moet ik investeren om een lening te kunnen krijgen?

Dat is afhankelijk van het project, maar er zal in ieder geval een kasstroom moeten zijn die ruimschoots de rentebetaling en de aflossing mogelijk maakt.

Wat zijn de belangrijkste eisen voor een participatie van Energiefonds Overijssel in mijn onderneming?

De belangrijkste voorwaarden zijn dat er een goed businessplan beschikbaar is, dat de bedrijfsactiviteiten bijdragen aan de doelstelling van het fonds (20% Nieuwe Energie in 2023 in Overijssel), dat de investering van Energiefonds Overijssel noodzakelijk is en dat andere, private, partijen onder gelijke voorwaarden op hetzelfde moment een gelijk bedrag investeren.

Daarnaast streeft Energiefonds Overijssel een aantal doelen na op maatschappelijk en duurzaam gebied.

Mijn subsidie aanvraag bij het Innovatiefonds in Overijssel is afgewezen, betekent dit dat ik ook niet in aanmerking kom voor financiering uit Energiefonds Overijssel?

Energiefonds Overijssel en het Innovatiefonds Overijssel zijn twee aparte fondsen met verschillende criteria.

Moet mijn bedrijf al gevestigd zijn in Overijssel op het moment van intake?

Wanneer er een duidelijk businessplan klaar ligt voor vestiging in de provincie Overijssel dan kan er een intake formulier worden ingevuld, zonder dat het bedrijf al gevestigd is in de provincie.

Gaat het bij een participatie altijd om een bedrijf met een innovatieve techniek?

Energiefonds Overijssel kan ook participeren in een project dat bijvoorbeeld gebruik maakt van een bestaande technologie voor het opwekken van nieuwe energie.