Overlay

Intake voor ondernemers

Heeft u interesse in financiering van een duurzame energie activiteit in de provincie Overijssel? Vul dan dit intakeformulier in. Het is nog geen feitelijke aanvraag van financiering. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Inleiding / vooraf

We vragen u het formulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen. Heeft u een vraag over het formulier? Neemt u dan gerust contact met ons op.

1. Contactgegevens
2. Algemene gegevens
Dit is geen uitsluitingscriterium, maar bedoeld om een eerste toets te doen of u in aanmerking kan komen voor steun door Energiefonds Overijssel.
Activiteit is hier een verzamelbegrip voor het beoogde project, product, dienst of doelonderneming.
Beknopte beschrijving
Namelijk: vergroten aandeel duurzame energie opwekking in Overijssel (1), besparen van energieverbruik (2), bevorderen werkgelegenheid en economische ontwikkeling in Overijssel (3) en bevorderen innovatie en kennisontwikkeling (4).

Uitsluitingen:
Exportsteun, aanvragen voor steun t.b.v. werkzaamheden in de sectoren visserij en aquacultuur of t.b.v. werkzaamheden in de primaire productie van landbouwproducten, kernenergie, windenergie en kolenindustrie, alsmede ondernemingen in moeilijkheden komen niet in aanmerking voor het fonds.

Kalender (dd-mm-jjjj) 
Kalender (dd-mm-jjjj) 
3. Financiering
€ 
€ 
4. Bedrijfsplan
  • Hoe dit aansluit bij de doelstellingen van Energiefonds Overijssel;
  • Wat de verwachte opbrengst is in financieel, duurzaam en/of maatschappelijk rendement, inclusief de termijn.