Overlay

Investeringsreglement

Als een onderneming in aanmerking wil komen voor de verstrekking van risicokapitaal (participaties) door Energiefonds Overijssel, moet die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De onderneming is gevestigd en actief in de provincie Overijssel.
 • De energiebesparing en/of opwekking van nieuwe energie vindt, ten minste in de eerste fase, plaats in de provincie Overijssel.
 • Energiefonds Overijssel verstrekt niet meer dan de helft van het risicokapitaal dat wordt geïnvesteerd. Een of meer private investeerders hebben zich schriftelijk verbonden om ten minste een gelijk bedrag aan risicokapitaal te verstrekken aan de onderneming. Deze verstrekking vindt plaats onder dezelfde voorwaarden, of onder minder gunstige voorwaarden dan Energiefonds Overijssel.
 • De gevraagde investering bedraagt minimaal € 100.000 per onderneming.
 • Energiefonds Overijssel zoekt commercieel sterke proposities met uitstekende rendementsverwachtingen. Uw product en/of dienst voldoet aan een duidelijke marktbehoefte en onderscheidt zich van concurrenten.
 • Energiefonds Overijssel kan alleen risicokapitaal investeren als er een realistische exitstrategie voorhanden is.
 • Energiefonds Overijssel kan op twee manieren risicokapitaal aan uw onderneming verstrekken:
 • a: door middel van een directe participatie middels het verwerven van een aandelenbelang
 • b: door het verstrekken van een converteerbare lening, waarbij EFO-I deze verstrekt  met als doel om uiteindelijk een participatie in de doelonderneming te verwerven. In overleg met de ondernemer bepaalt Energiefonds welke vorm het beste past bij de doelonderneming.
 • Het is voor de onderneming niet mogelijk om zonder een investering van Energiefonds Overijssel voldoende kapitaal aan te trekken van een kredietinstelling of investeerder om haar doelstellingen te bereiken.
 • Energiefonds Overijssel kan investeren in micro-ondernemingen, kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen. Daarvoor zijn definities opgesteld.

Een onderneming komt niet in aanmerking voor verstrekking van risicokapitaal door Energiefonds Overijssel als zij:

 • zich bevindt in moeilijkheden zodanig dat meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal verloren is gegaan, waarvan meer dan een kwart tijdens de afgelopen twaalf maanden;
 • voldoet aan de voorwaarden om aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen;
 • steun van Energiefonds Overijssel vraagt die gerelateerd is aan export van goederen of diensten;
 • een bevel tot terugvordering tegen zich heeft uitstaan ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie.

Lees het volledige investeringsreglement met bijlagen.