Overlay

Project Voorstad-Oost in Deventer succesvol afgerond

logo Ieder1.jpgdonderdag 18 oktober 2018

Dit project van Woonbedrijf ieder1 uit Deventer omvatte de grootschalige renovatie en onderhoud van 161 grondgebonden sociale huurwoningen, verdeeld over twee complexen; namelijk Bierstraat (45 woningen, waarvan 15 duplexwoningen en overige grondgebonden) en Van Haexbergenstraat (116 grondgebonden woningen). De woningen zijn verduurzaamd en van gemiddeld label D naar gemiddeld label A gegaan.

De aannemer WDW heeft zelfstandig en met beperkte inzet van de wijkconsulent van Woonbedrijf ieder1 de communicatie en participatie met de bewoners op zich genomen. Voor, tijdens en na het proces is de klanttevredenheid gemeten. Door de diversiteit van nationaliteiten in de wijk was het een uitdaging om alle bewoners goed van informatie te voorzien, die werd begrepen en geaccepteerd. Gestart werd met het complex Bierstraat.

Bewoners beordelen ruim voldoende
De klanttevredenheid van dit complex werd na oplevering gewaardeerd met een 7,3. Een keurige beoordeling gezien de impact van maatregelen op de bewoners en het korte tijdsbestek waarin deze zijn uitgevoerd. Leerfactoren in dit proces waren eenduidige communicatie, nauwe samenwerking met de wijkconsulent, betrokkenheid van de bewoners en het inzicht geven in wat komen gaat. Voor complex Haexbergenstraat is onder andere een bewonersgroep opgericht met bewoners uit de wijk om de wensen en eisen vanuit de wijk op te halen. Bij dit tweede complex zijn eerder behaalde ervaringen vanuit complex Bierstraat toegepast. Deze zijn dan ook zichtbaar gewaardeerd door de bewoners uit de wijk. De klanttevredenheid na oplevering werd bij het complex Haexbergenstraat beoordeeld met een 8,7. Deze beoordeling betrof het resultaat vanaf de eerste communicatie met de bewoners tot aan de tweede oplevering van de woning, waarin afzonderlijk diverse processen zijn beoordeeld.

Samenwerken aan nieuwe energie
De verduurzaming in Deventer werd mede mogelijk gemaakt door Energiefonds Overijssel. Het fonds financiert projecten op het gebied van energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie. En aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

15 Overijsselse Woningcorporaties verduurzamen
Woonbedrijf Ieder 1 is één van de betrokken Woningcorporaties die deel uitmaakt van de verduurzaming van 'sociale' huurwoningen waaraan Energiefonds Overijssel heeft bijgedragen. Hierdoor wordt voor totaal 137 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking voor ruim 15 duizend woningen. De investeringen leveren een besparing op van in totaal 243 terajoule per jaar, dit komt overeen met het energieverbruik van 3.100 huishoudens.

 

« Terug