Overlay

Energiefonds Overijssel opent zijn deuren

300x250donderdag 17 januari 2013

Op 17 januari 2013 heeft Energiefonds Overijssel zijn deuren geopend. Ondernemingen, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties kunnen bij het fonds terecht voor de aanvraag van participaties, leningen en garanties. Daarvoor is de website www.energiefondsoverijssel.nl gelanceerd.

Energiefonds Overijssel biedt ondernemers, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid hun duurzame ambities waar te maken. Het fonds heeft 250 miljoen euro beschikbaar voor projecten die energie besparen of nieuwe energie opwekken uit duurzame bronnen. Zij dragen daarmee bij aan de werkgelegenheid in de provincie en lastenbeheersing, zowel voor bewoners van huurwoningen van woningcorporaties als van bedrijven.

Ondernemers en woningcorporaties

Energiefonds Overijssel helpt ondernemers en woningcorporaties met investeringen in:

  • energiebesparingen en nieuwe-energieprojecten in de (sociale) woningbouw;
  • projecten van ondernemingen en organisaties die nieuwe energie opwekken of energie besparen;
  • hoogwaardige technologische innovatie op het gebied van de opwekking van nieuwe energie en besparing van energie.

Van de 250 miljoen euro is 100 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing en productie van nieuwe energie voor woningcorporaties. Verder is 125 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe energie of energiebesparing door ondernemingen. Daarnaast is maximaal 25 miljoen euro gereserveerd voor technologische innovatie.

Voorwaarden

Projecten en ondernemingen moeten betrekking hebben op de productie van nieuwe energie of energiebesparing binnen de grenzen van de provincie Overijssel. Voorbeelden zijn zonne-energie, bodemenergie, waterkracht en biomassa. Een ander criterium is  onder meer een solide businessplan.

Cofinanciering

Energiefonds Overijssel financiert alleen een project of investeert erin, als de bijdrage ertoe leidt dat het project kan worden gerealiseerd. Het fonds richt zich daarmee op projecten die geen volledige (bancaire) financiering kunnen krijgen.

Bij participaties neemt het fonds deel vanaf 100 duizend euro met een maximumbedrag van 1,5 miljoen euro per jaar. Bij leningen en garanties gaat het om projecten vanaf 1 miljoen euro voor ondernemingen en projecten vanaf 150 duizend euro voor woningcorporaties.

Rendement

Energiefonds Overijssel streeft naar maatschappelijk rendement bij bedrijven door:

  • het realiseren van jaarlijks 4.500 tot 14.000 terajoule nieuwe energie uit duurzame bronnen en energiebesparing;
  • het creëren van 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen.

Bij woningcorporaties:

  • het nemen van energiemaatregelen bij 6.500 woningen;
  • 200 terajoule energie besparen en/of opwekken.

Daarnaast heeft het fonds een beoogd financieel rendement van minimaal 2%.

Samenleving

Enkele jaren terug verkocht de provincie Overijssel haar aandeel in Essent. Via Energiefonds Overijssel laat de provincie de opbrengst daarvan voor een deel terugstromen in de samenleving. Energiefonds Overijssel draagt bij aan het realiseren van de provinciale doelstelling: 20% Nieuwe Energie in 2023.

Expertise

Het fonds wordt beheerd door het beleggingsbedrijf van de ASN Bank, Royal HaskoningDHV en Start Green Venture Capital. Royal HaskoningDHV heeft de technische kennis van en ervaring met ontwikkelingen in duurzame-energieprojecten. Start Green Venture Capital is verantwoordelijk voor de investeringen in innovatieve bedrijven en duurzame-energieprojecten. De ASN Bank verstrekt de leningen en garanties.

NB: per 1 juli 2016 is het samenwerkingscontract met RoyalHaskoningDHV afgerond. Echter blijft Energiefonds Overijssel gebruik maken van de expertise van RoyalHaskoningDHV.

« Terug