Overlay

Jaarverslag 2014, Energiefonds Overijssel zorgt voor energiebesparing en werkgelegenheid

Groengasvulpunt Kampen klein-20.jpgwoensdag 29 april 2015

In 2014 lag de focus van Energiefonds Overijssel op de instroom en doorstroom van nieuwe aanvragen. Met goede resultaten tot gevolg:

-       Van de 250 miljoen euro beschikbaar voor energiebesparing en duurzame energie is eind 2014 ruim 87 miljoen euro ingezet.

-       Het maatschappelijke rendement van de gehele portefeuille bedraagt 998 terajoule (TJ) per jaar. Dit komt overeen met het energieverbruik van bijna 13.000 huishoudens.

-       De investeringen zorgen voor een groei van de werkgelegenheid met 1.104  tijdelijke arbeidsplaatsen binnen vijf jaar en 35 structurele arbeidsplaatsen tot en met 2028.

Aanvragers ondersteunen

 “De eerste spontane stroom van aanvragen was eind 2013 voorbij. We hebben ons in 2014 gericht op de behoefte van de markt door proactief mogelijke aanvragers te benaderen” aldus Bas-Jan Blom, directeur van Energiefonds Overijssel. “Daarnaast ondersteunen we aanvragers waar nodig, bijvoorbeeld bij het verbeteren van de business case of met bemiddeling om co-financiers aan te trekken”,

Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie van provincie Overijssel: “Energiefonds Overijssel is inmiddels een gevestigde naam. Dat is goed te constateren. Er zijn ook voldoende kansen. Veel bedrijven hebben wel goede ideeën maar kunnen niet verder omdat de financiering niet rondkomt. Ik ondersteun de proactieve koers van Energiefonds Overijssel dan ook van harte.”  

 Duurzame sportbedrijven

Energiebesparing is aantrekkelijk voor sportorganisaties. PEC Zwolle laat 1.500 nieuwe ledlampen installeren en met Go Ahead Eagles is een traject gestart om haar stadion De Adelaarshorst te verduurzamen.

Energiefonds Overijssel verstrekte in 2014 een lening aan Sportbedrijf Deventer voor de verduurzaming van het Sport- en Belevingscentrum De Scheg en het Borgelerbad in Deventer. De Scheg en het Borgelerbad verbruiken veel stroom en gas. Sportbedrijf Deventer heeft een omvangrijk pakket maatregelen samengesteld, waarmee de accommodaties uiteindelijk samen ruim 80% gasverbruik besparen.

 Ontwikkelingen in de portefeuille

  • Woningen opwaarderen

Drie woningcorporaties maakten gebruik van het financieringsaanbod voor het opwaarderen van woningen tot een hoger energielabel. Hiervoor was 35 miljoen euro beschikbaar, waarvan 14 miljoen is gebruikt. Oorzaak voor de beperkte vraag waren goedkope alternatieve financieringsmogelijkheden door de lage marktrente.

  • Pyrolysefabriek Empyro B.V.

De provincie Overijssel krijgt de primeur van de eerste pyrolysefabriek in Nederland, mede mogelijk gemaakt met een lening en participatie van Energiefonds Overijssel. In mei 2015 zal de Hengelose fabriek feestelijk worden geopend.

  • Groengas vulpunten

Het netwerk in de provincie voor het tanken van Groengas wordt door OrangeGas dankzij een lening en participatie van het fonds uitgebreid met tien vulpunten.

  • Houtgestookte verbrandingsinstallatie

BeGreen Overijssel B.V ontwikkelt en exploiteert houtgestookte verbrandingsinstallaties voor lokale warmtevoorziening aan nabij gelegen utiliteitsgebouwen en/of woonwijken. Energiefonds Overijssel gaat een participatie aan in de houtgestookte verbrandingsinstallatie van project ‘De Vrolijkheid’ in Zwolle.

  • Zonnepanelen

Het fonds committeerde zich aan een lening voor Triple Groen, voor zonnepanelen in de agrarische sector.

Speerpunten in 2015

Bas-Jan Blom: “Er zijn mogelijkheden voor energie-efficiënte oplossingen in overvloed, maar om die kansen te benutten moeten we anders kijken naar de mogelijkheden”. Energiefonds Overijssel stimuleert aanbieders in de bouw en installatiesector om zelf initiatieven te ontwikkelen en actief samen te werken met meerdere partijen. Daar past ook de doorontwikkeling bij van het concept van de Energy Service Company (ESCo) voor de publieke sector. Een tweede speerpunt is het versterken van de keten voor biomassa.

Over Energiefonds Overijssel

Het fonds levert financiële bijdragen aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Dit laatste is energie afkomstig van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld, zoals energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Zo draagt het fonds bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie, en aan de ambitie van de Provincie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

Onderstaand vindt u het Jaarverslag Energiefonds Overijssel 2014.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Jaarverslag EnergiefondsOv 2014.pdf1,4 MBapplication/pdfdownload

« Terug