Overlay

Huurwoningen Welbions door opknapbeurt weer dertig jaar mee!

Welbions 05-2015 -Samenwerkende partijen tijdens de rondleiding door de wijk en een woning..jpgdinsdag 26 mei 2015

In de wijk Noord in Hengelo zijn de afgelopen maanden ruim 100 etagewoningen flink opgeknapt. Precies een jaar geleden werden 78 etagewoningen uit de eerste fase al aangepakt. Eind juni worden de werkzaamheden in het derde en laatste blok afgerond. Op donderdag 21 mei werd tijdens een officieel moment aan de Backenhagenlaan, samen met bewoners en bouwplaats medewerkers, omwonenden en gedeputeerde Eddy van Hijum, stilgestaan bij het mooie eindresultaat.

Van Hijum: “De provincie Overijssel zet in op het isoleren en energiezuinig maken van woningen. Dat maakt het wonen aangenamer, goedkoper en het helpt ons minder afhankelijk te zijn van fossiele energiebronnen. Daarnaast stimuleren de maatregelen de regionale economie en de werkgelegenheid.”

Eddy van Hijum (links) en Harry Rupert (rechts) samen met bewoners bij de onthulling van het balkon

 

Forse verbetering kwaliteit woning

Zowel aan de binnenkant als de buitenkant van de woningen zijn werkzaamheden uitgevoerd. Het metselwerk aan de buitenzijde is onder andere voorzien van gevelisolatie. Hierdoor is de woning optimaal geïsoleerd en hebben de wooncomplexen een geheel nieuwe uitstraling gekregen. Het balkon aan de voorzijde is fors vergroot door de toepassing van het composiet balkon. Deze oplossing is uniek voor Nederland en heeft flinke belangstelling van de bouwwereld. Het balkon aan de achterzijde van de woning is bij de slaapkamer aangetrokken waardoor een Frans balkon gemaakt kon worden. Daarnaast is in de woning onder andere de douche, toilet en keuken vervangen, hebben we Hr-ketels geplaatst en mechanische ventilatie aangebracht.

 

Energiefonds Overijssel

Energiefonds Overijssel levert financiële bijdragen aan ondernemingen, woningcorporaties en projecten die energie besparen of energie opwekken uit hernieuwbare bronnen. Het fonds heeft voor een laagrentende lening beschikbaar gesteld van € 4.217.015,- voor de verbetering van in totaal 126 woningen. De totale investering voor deze 102 portiekwoningen en omgeving in wijk Noord bedraagt € 6.665.000,-. Energiefonds Overijssel draagt bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie en aan de ambitie van de Provincie Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023. “Deze vorm van financiering maakt het mogelijk, om net een tandje bij te zetten met duurzaamheid. Om die reden ben ik blij dat we in deze woningen van een F-label naar een A-label zijn gegaan. Dat is juist bij dit soort woningen een enorme uitdaging”, aldus Harry Rupert bestuursvoorzitter Welbions.

 

Regelmatig overleg met de klankbordgroep

Tijdens het groot onderhoud, waarbij de werkzaamheden in de woning ongeveer twaalf werkdagen duurde, konden bewoners in de woning blijven wonen. ‘Uiteraard hebben ze overlast ervaren’ zegt Gijs van Kuijk, wijkcoördinator bij Welbions. ‘Dit is helaas niet te voorkomen. Daarom bieden we ook altijd faciliteiten aan, zoals een pauzewoning, zodat mensen toch gebruik kunnen maken van een douche en hier overdag eventueel kunnen verblijven. En mensen met bijvoorbeeld een medische indicatie, hebben we tijdelijk verhuisd’. Voor de start van de werkzaamheden heeft Welbions een klankbordgroep opgericht, die bestaat uit bewoners uit de complexen. ‘We hebben regelmatig overleg met elkaar gehad’, zegt Gijs van Kuijk. ‘Dit is voor ons altijd erg belangrijk om te zorgen dat de werkzaamheden goed verlopen en iedereen tevreden is’.

 

Beperkte huurverhoging

Door de werkzaamheden wordt de huur van de woningen met € 21,- per maand verhoogd. Hiermee is meer dan 90% van de bewoners voor de start van het project akkoord gegaan. 70% was nodig om het project door te laten gaan. Welbions verwacht dat de meeste bewoners deze huurverhoging kunnencompenseren door de lagere energielasten bij gelijk stookgedrag. Het energielabel van de woning is van gemiddeld F naar A gegaan.  

 

Goede samenwerking Nijhuis Bouw, Normteq en Wessels

Nijhuis Bouw B.V. uit Rijssen heeft de werkzaamheden in opdracht van Welbions uitgevoerd. Zij hebben veel ervaring in het verrichten van werkzaamheden in bewoonde woningen. Het composietbalkon is een oplossing van het bedrijf Normteq uit Hengelo. Normteq werd de afgelopen jaren bekend als ontwikkelaar van concepten om jaren ’60-’70 flats op innovatieve wijze te veranderen in moderne appartementencomplexen. Welbions zocht met hen al eerder de samenwerking om onderzoek te doen naar het verduurzamen van bestaande woningen. ‘Hier in Noord bleek het composietbalkon de gouden greep om de woningen comfortabeler en duurzamer te maken’, zegt Frank Ufkes, manager Wijkontwikkeling bij Welbions. Wessels Vakbouwers uit Lichtenvoorde heeft de buitengevelisolatie verzorgd en steenstrips, inclusief nieuwe voegen aangebracht. De wooncomplexen hebben hierdoor een compleet nieuw aanzicht gekregen.

Foto’s Arie Kraak, Rijssen

« Terug