Overlay

Zonnegilde en Energiefonds Overijssel starten grootschalige samenwerking voor zonprojecten

Zonnegilde.jpgwoensdag 23 december 2015

Zonnegilde B.V. (“Zonnegilde”) en Energiefonds Overijssel (“EFO”) starten 23 december 2015 een samenwerking om een groot aantal PV-projecten* op daken van Overijsselse ondernemingen te plaatsen en exploiteren.

Startportefeuille
De overeengekomen financiering betreft een participatie van ruim € 700.000 en een zestienjarige lening van € 9,9 miljoen. De portefeuille bevat bij de start van de samenwerking twaalf middelgrote PV-installaties met een totaal vermogen van circa 10 megawattpiek. Hiervoor zijn de SDE-beschikkingen** afgegeven, terwijl de contracten met klanten in een vergevorderd stadium zijn. Verwacht wordt dat de projecten circa 9 miljoen kilowattuur per jaar aan duurzame energie gaan opwekken. Dit komt overeen met het verbruik van ongeveer 2.500 huishoudens.

Dakeigenaren ontzorgd
De structuur van de samenwerking is uniek. Dakeigenaren worden niet alleen bij de gehele realisatie en exploitatie ontzorgd, maar kunnen via een coöperatie ook investeren in de verduurzaming van hun gebouw.

Toekomstverwachting
Zonnegilde en EFO willen in de toekomst nog meer zonneprojecten realiseren. Andere vermogensverschaffers hebben interesse getoond om hierin te participeren. In totaal kreeg Zonnegilde voor de Overijsselse projecten 85 SDE-beschikkingen met een investeringsvolume van ruim € 70 miljoen.

Zonnegilde
Zonnegilde B.V. is specialist op het gebied van advies en realisatie van PV-projecten voor zakelijke eindgebruikers.

Energiefonds Overijssel
Energiefonds Overijssel financiert projecten op het gebied van energiebesparing en productie van nieuwe energie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie. En aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

Encon
Encon is specialist in het opsporen van rendabele energiebesparingen bij bedrijven. Ook helpt het bedrijven om duurzame energie te produceren. Encon Nederland voert de technische due diligence uit. Encon brengt de financiële en technische risico’s in kaart en stelt maatregelen voor om eventuele risico’s te verkleinen.

* Een zonnepaneel of fotovoltaïsch paneel zet zonne-energie om in elektriciteit. Een PV-systeem of zonnepanelensysteem is dus een installatie waarbij met behulp van een of meer zonnepanelen zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. De afkorting PV komt van het Engelse photovoltaïcs (P=Photo=licht, V=Voltaic=elektriciteit).

** SDE: bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling SDE+

« Terug