Overlay

Participatie van Energiefonds Overijssel in S4 Ancillary Services I: vernieuwende technologie om reserve-vermogen op te slaan voor TenneT

SV Energy vliegwiel-5_kl.jpgmaandag 28 november 2016

Vrijdag 25 november ondertekenden S4 Energy Nederland  en Energiefonds Overijssel de overeenkomst voor investering in vernieuwende technologie om reserve-vermogen aan TenneT te leveren. De nieuwe installatie helpt straks de balans op het elektriciteitsnetwerk van TenneT te garanderen door primaire reserve vermogen aan te bieden. Dat is de reservecapaciteit die de netbeheerder nodig heeft om frequentieschommelingen in het transportnet op te vangen die ontstaan door verschillen tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Door meer duurzame en decentrale energiebronnen, zoals zon- en windenergie, wordt deze onbalans steeds groter. Daarmee groeit de behoefte aan deze snel reagerende reserves.

De nieuwe installatie, bestaande uit batterijen en de KINEXT opslagunits, is efficiënt en kan razendsnel vermogen bijschakelen of juist afnemen. S4 Energy en Energiefonds Overijssel  werken samen als S4 Ancillary Services I B.V. om de ontwikkeling van deze installatie mogelijk te maken.

Energie opslaan noodzakelijk bij meer duurzame energie

Om de energietransitie op termijn succesvol te kunnen voltooien is het essentieel om energie op te kunnen slaan, zowel voor langere als kortere perioden. Daarvoor heeft S4 Energy een steeds groter palet aan opslagtechnologieën ter beschikking, met uiteenlopende eigenschappen en functies. S4 Energy heeft algoritmes ontwikkeld die de samenwerking van deze verschillende technologieën faciliteert. Naast andere opslagtechnologieën, zoals batterijen, zullen de door S4 Energy ontwikkelde KINEXT opslagunits een prominente positie in het palet krijgen. KINEXT zet elektriciteit om in beweging (kinetische energie) en slaat het zeer efficiënt op. Door het bijzondere ontwerp verliest KINEXT maar langzaam zijn opgeslagen energie, is de unit in staat met veel vermogen te laden en te ontladen en kan de unit razendsnel reageren om bijvoorbeeld plotselinge pieken en dalen in het elektriciteitsnet op te vangen.

Door verschillende technologieën te combineren weet S4 Energy op basis van de onderscheidende eigenschappen van iedere technologie voor de optimale oplossing te zorgen.

Uitrol snel reagerende vermogensreserve

Op haar locatie in Almelo levert S4 Ancillary Services met de installatie een zeer snel reagerende vermogensreserve voor TenneT.

Daarnaast demonstreert deze installatie diverse andere industriële toepassingen voor deze vorm van energieopslag. Onder meer het beperken van het piekvermogen, waarmee energie van het net gehaald wordt. Door het tonen van de diverse applicaties demonstreert deze installatie de kracht van energieopslag en draagt die bij aan een verdere uitrol van de, wat uiteindelijk de transitie naar volledig duurzame energie helpt versnellen.

Participatie van Energiefonds Overijssel in S4 Ancillary Services I

De financiering van de installatie is mede mogelijk gemaakt door Energiefonds Overijssel. Het energiefonds participeert in en financiert het project vanwege het belang van energieopslag voor de overgang naar meer duurzame energie. De bouw van deze installatie en het gebruik ten behoeve van TenneT vormen een startpunt voor verdere uitrol van de in Nederland ontwikkelde KINEXT technologie.

Voor meer informatie over deze oplossing en de andere activiteiten van S4 Energy kunt u terecht op de website, www.s4-energy.com

« Terug

Archief > 2016

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari