Overlay

Verdiepingssessies Energiefonds Overijssel

WKO Kennissessie 2.jpgdonderdag 10 mei 2018

Het Energiefonds Overijssel (EFO) is door de Provincie Overijssel ingesteld om middels het verstrekken van financieringen (met eigen en vreemd vermogen) dé versnelling van de verduurzaming in de Provincie te bevorderen. EFO is ruim 5 jaar actief en heeft inmiddels ruim 180 miljoen euro uitgezet in 65 verschillende projecten en bedrijven, onderverdeeld in een divers scala aan technische oplossingen. Om sámen met de verschillende doelgroepen te zoeken naar verdere optimalisatie van de ‘versnelling in de energietransitie’ organiseert EFO diverse verdiepingssessies.

Op 24 april jongstleden vond een dergelijke verdieppingssessie plaats rondom het thema WKO: Warmte Koude Opslag.

Met een select gezelschap van 15 personen, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden (vastgoed eigenaren, projectontwikkelaars, technische installatie, exploitanten, eindgebruikers en Provincie) werd in een levendige en open sfeer geïnventariseerd waar er mogelijke gedeelde verbeterpunten liggen die ertoe moeten leiden dat de toepassing van WKO in de Provincie Overijssel wordt verhoogd.

Een aantal belangrijke conclusies van deze inventarisatie zijn:

  • Er heerst veel onduidelijkheid (en wellicht onwetendheid) omtrent wát WKO is, welke (on)mogelijkheden er zijn? Onbekend maakt onbemind.
  • Een goed uitgevoerd WKO ‘project’ vergt een intensieve afstemming en regie-voering die er voor zorgt dat alle belangen op een juiste manier op elkaar zijn afgestemd, zowel in de aanleg-, de installatie- als ook in de beheersfase.
  • De fysieke bodemgesteldheid in de Provincie, met name in/rondom druk bevolkte gebieden maakt dat de toepassing van zogenaamde “open-WKO-systemen” niet altijd haalbaar is.
  • De formele aanvraag- en vergunningsprocedures worden door partijen als een blokkade ervaren om een mogelijk WKO project daadwerkelijk te starten. Als alternatief voor verduurzaming blijft men, mede hierom, vaak steken op de minder ingrijpende  maar soms ‘second-best’ oplossingen
  • Eén generieke aanpak en oplossing werkt niet. Een aanpak toegespitst op de verschillende typen eindgebruikers is voorwaardelijk. 

Uiteraard wordt deze inventarisatie door EFO opgevolgd met enkele praktische acties om te komen tot een zo tastbaar mogelijk resultaat. Hierbij richten we ons in eerste instantie op een doelgroep specifieke benadering, waarbij “communicatie over” de rode draad gaat zijn. De komende tijd wordt deze lijn verder met een aantal stakeholders verder uitgewerkt.

Mocht u zelf interesse hebben in dit onderwerp (verduurzaming in het algemeen) , of nadenken over het toepassen van WKO-technologie in het bijzonder dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen.

« Terug