Overlay

80 woningen in Holten en Markelo krijgen energielabel A

Energielabel-A.pngmaandag 15 oktober 2018

In 2014 heeft woningcorporatie Viverion een geldlening voor de uitvoering van energetische renovatie van 80 woningen in Holten en Markelo ontvangen. Dit Energieproject is onlangs succesvoll afgerond en er is een energiebesparing van 2,9 Terajoule (TJ) per jaar gerealiseerd.

Viverion Verduurzaamd haar woningen
Viverion is volop bezig om haar woningbestand te verduurzamen. Met de financiëring van Energiefonds Overijssel zijn er nu twee complexen afgerond. Hierbij gaat het om 43 woningen aan de Lageweg, Schoutenstraat en Schepenenstraat in Holten en 37 woningen aan de W. Göttelaan in Markelo.

Woningen in Holten
Bij deze woningen zijn de gevels en daken volledig vervangen. De gehele buitenschil en de vloeren zijn geïsoleerd. Op de daken zijn pv-panelen toegevoegd. In de woningen zijn de installaties, badkamers, keukens en toiletten vervangen. Ook zijn er brandveiligheidsvoorzieningen getroffen. De woningen hebben nu een energie-index van gemiddeld 0,83 c.q. een A label. De totale investering bedroeg € 1,8 miljoen waarvan voor verduurzaming € 905.000.


Tijdens- en na onderhoudsproject Holten

bouwbedrijf Nijhuis Bouw B.V. uit Rijssen heeft de 43 huizen aan de Schepenstraat, Schoutenstraat en Lageweg in Holten gerenoveerd. De woningen werden daardoor niet gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw, zoals eerder was gepland.

Woningen Markelo
Bij deze woningen zijn de gevels en gevelopeningen hersteld en nageïsoleerd, de daken zijn vervangen. Op de daken zijn PV-panelen aangebracht. De vloeren zijn ook geïsoleerd. In de woningen zijn de installaties, badkamers, keukens en toiletten vervangen. Ook zijn er brandveiligheidsvoorzieningen getroffen. De woningen hebben nu een energie-index van gemiddeld 1,07 c.q. een A label. De totale investering bedroeg € 1,3 miljoen waarvan voor verduurzaming € 430.000.


Voor- en na onderhoudsproject Markelo

Samenwerken aan nieuwe energie
De verduurzaming in Lochem wordt mede mogelijk gemaakt door Energiefonds Overijssel. Het fonds financiert projecten op het gebied van energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie. En aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

15 Overijsselse Woningcorporaties verduurzamen
Viverion is één van de betrokken 15 Woningcorporaties die deel uitmaakt van de verduurzaming van 'sociale' huurwoningen waaraan Energiefonds Overijssel heeft bijgedragen. Hierdoor wordt voor totaal 137 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking voor ruim 15 duizend woningen. De investeringen leveren een besparing op van 243 terajoule per jaar, dit komt overeen met het energieverbruik van 3.100 huishoudens.

Bron: Viverion 
Foto's: Viverion

« Terug