Overlay

139 Zwolse eengezinswoningen naar Energielabel A

logo.jpgvrijdag 26 oktober 2018

In 2014 en 2015 heeft Woningcorporatie Openbaar Belang aan 139 woningen in de Zwolse wijken Pierik en Indische Buurt energetisch renovatie uitgevoerd. Voor deze renovatie heeft de Woningstichting in 2013 een geldlening ontvangen van Energiefonds Overijssel van EUR 1,8 miljoen tegen 1,5% rente. De middelen zijn succesvol ingezet om in totaal 139 huishoudens volledig te verduurzamen.

Pierik
46 Woningen in de Pierik hebben nieuwe geïsoleerde daken gekregen. De gevel en de kozijnen zijn vernieuwd en ook zijn in de woningen verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Op de daken zijn PV-panelen geplaatst.
Na de renovatie hebben de woningen nu een energie-index van gemiddeld 0,40 c.q. een A++label. De totale investering bedroeg bijna EUR 2,9 miljoen.
Fresiastraat
Korenbloemstraat
Achterzijde Violierenstraat met zonnepanelen

Indische buurt
In de Indische buurt zijn in totaal 93 woningen energetisch verbeterd. Bij 72 woningen zijn de vloeren, gevels en daken na-geïsoleerd. Ook zijn de badkamer, toilet en keuken vernieuwd. Bij 21 woningen is de vloer geïsoleerd en de installatie verbeterd. Daarnaast zijn hier bij 14 woningen PV panelen geïnstalleerd. De totale investering bedroeg EUR 1,7 miljoen.

Riouwstraat, voor
Riouwstraat, achter

Het Energieproject van Openbaar Belang is in 2015 succesvol afgerond en er is een totale energiebesparing van 3,4 Terajoule (TJ) per jaar gerealiseerd.

Samenwerken aan nieuwe energie
De verduurzaming in Zwolle werd mede mogelijk gemaakt door Energiefonds Overijssel. Het fonds financiert projecten op het gebied van energiebesparing en productie van hernieuwbare energie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan werkgelegenheid, ondernemerschap en innovatie. En aan de ambitie van Overijssel: 20% nieuwe energie in 2023.

15 Overijsselse Woningcorporaties verduurzamen
Openbaar Belang is één van de betrokken Woningcorporaties die deel uitmaakt van de verduurzaming van 'sociale' huurwoningen waaraan Energiefonds Overijssel heeft bijgedragen. Hierdoor wordt voor totaal 137 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking voor ruim 15 duizend woningen. De investeringen leveren een besparing op van in totaal 243 terajoule per jaar, dit komt overeen met het energieverbruik van 3.100 huishoudens.

Bron: Openbaar Belang 
Foto's: Openbaar Belang

« Terug