Nog eens tientallen bedrijven verduurzamen met Triple Groen Overijssel

Onze samenwerking met Triple Groen Overijssel hebben we onlangs verder uitgebreid door hen een vijfde lening ter hoogte van € 5.000.000 te verstrekken. Hiermee worden financieringen verschaft aan boeren voor een huurkoopconstructie van zonnepanelen op hun daken. Met de nieuwe financiering ontstaat een verdere impuls voor de verduurzaming van voornamelijk agrarische bedrijven in de provincie.

Nog eens tientallen bedrijven verduurzamen met 6 MegaWatt aan zonnepanelen
Ondernemers in Overijssel hebben via het concept “Zonnepanelen via het Voorschot” de afgelopen jaren hun bedrijf kunnen verduurzamen met zonnepanelen. De financiering van deze zonnepanelen komt uit een samenwerking tussen Triple Groen Overijssel en Energiefonds Overijssel. Ruim honderd gefinancierde, voornamelijk agrarische, bedrijven uit de eerdere samenwerking leveren samen inmiddels voldoende groene energie op voor het energieverbruik van zo’n 1.500 huishoudens, een mooi resultaat! Vanuit dit succes is een vijfde samenwerking tussen Triple Groen Overijssel en Energiefonds Overijssel nu een feit, om zo de verduurzaming van ondernemers in de provincie via zonnepanelen een verdere impuls te geven.

“Zonnepanelen via het Voorschot” gaat uit van een eenvoudig principe, namelijk alle stroom die de ondernemer zelf opwekt, hoeft deze niet van het energienet af te nemen. Zo gaat niet alleen de energierekening omlaag, maar ook het maandelijkse voorschot van elektriciteit. De financiële ruimte die hierdoor ontstaat, kan vervolgens gebruikt worden om het zonnepanelensysteem af te lossen, via de energierekening bij DGB Energie B.V. Zonnepanelen via het voorschot levert ondernemers het voordeel dat zij, in veel gevallen tegen dezelfde maandelijkse energiekosten, kunnen profiteren van een zonnepanelensysteem en dit binnen 5 – 10 jaar volledig afgelost hebben. Daarnaast kunnen ondernemers via Zonnepanelen via het Voorschot profiteren van alle fiscale voordelen en/of subsidies op zonnepanelen, waardoor ondernemers ook tijdens de looptijd van Zonnepanelen via het Voorschot een flink financieel voordeel hebben.

De zonnepanelen worden geleverd van het merk SunPower. De installatie wordt gedaan volgens de hoogste beveiligingsnormen en door installateurs die over het hoogste kwaliteitskeurmerk Zonnekeur beschikken. Teruglevering vindt plaats aan DGB Energie B.V., de energieleverancier voor particulieren, boerenbedrijven en het MKB.

Meer weten over Triple Groen Overijssel