Wij zoeken een nieuw lid voor onze Raad van Commissarissen

We zoeken voor ons fonds momenteel een nieuw lid voor onze Raad van Commissarissen met een financieel profiel. Onze RvC bestaat uit generalisten met specifieke kwaliteiten, die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar daarbij ook een helikopterview hebben.

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van diverse deskundigheden, ervaringen en eigenschappen waarbij de personele samenstelling waarborging biedt voor een plezierige en innovatieve samenwerking.

De vacature is ontstaan in verband met het rooster van aftreden. Meer weten over ons fonds? Kijk hier een korte introductie. Interesse en meer informatie? Lees hier de volledige vacature en lees hier het volledige profiel van deze vacature.