Overlay

Ondernemingen

Leningen en garanties uit Energiefonds Overijssel II kunnen tevens  aan ondernemingen verstrekt worden voor de in aanmerking komende kosten van een energieproject:

a. voor de opwekking van nieuwe energie uit zon, aardwarmte of biomassa waarbij het energieproject een terugverdientijd heeft van meer dan drie jaar en maximaal 15 jaar.

b. waarbij energiebesparingsmaatregelen worden genomen door:
- aanpassing/vervanging van bedrijfsruimten, of
- aanpassing van de productie, niet zijnde mobiele productiemiddelen;
waarbij het energieproject een terugverdientijd heeft van meer dan drie jaar en maximaal 15 jaar.

De minimale omvang van de financiering voor ondernemingen is 1 miljoen euro. Energiefonds Overijssel financiert die projecten die zonder de bijdrage van het fonds niet in aanmerking komen voor een gehele commerciële bankfinanciering.

Energiefonds Overijssel participeert ook in ondernemingen. We hebben alle criteria voor u op een rij gezet.