Overlay

Participaties

Energiefonds Overijssel investeert in ondernemingen die activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie ontwikkelen, innoveren, exploiteren of anderszins ontplooien.

Het fonds verstrekt risicokapitaal aan:

  • micro-ondernemingen met minder dan 10 werknemers en/of een jaaromzet of balanstotaal van maximaal € 2.000.000;
  • kleine ondernemingen met minder dan 50 werknemers en/of een jaaromzet of balanstotaal van maximaal € 10.000.000;
  • middelgrote ondernemingen met minder dan 250 werknemers en/of een jaaromzet van maximaal € 50.000.000 of een balanstotaal van maximaal € 43.000.000.

Voorwaarde is altijd dat overheidsinstanties of openbare lichamen geen (gezamenlijke) directe of indirecte zeggenschap mogen hebben over 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten.

De investering kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de grootte en de behoefte van de onderneming. Energiefonds Overijssel kan de volgende vormen van risicokapitaal verstrekken:

  • seed capital: kapitaal om het bestuderen, beoordelen en ontwikkelen van een concept mogelijk te maken;
  • aanloopkapitaal: kapitaal voor de ontwikkeling en marktintroductie; dit wordt verstrekt voordat de commerciële productie of dienstverlening is gestart, en voordat de onderneming er winst mee behaalt;
  • expansiekapitaal: kapitaal om de groei en expansie van een onderneming mogelijk te maken, ongeacht of zij break-even draait of winst maakt.

We hebben alle criteria voor u op een rij gezet.