Overlay

Stappenplan voor de aanvrager

Procedure

Bij een financiering uit Energiefonds Overijssel doorloopt u een aantal stappen:

1. Kennismaking

Allereerst gaat u na of uw onderneming of project past binnen de criteria van Energiefonds Overijssel. Vervolgens kunt u een intake doen via de website. Als deze aansluit bij de doelstellingen van Energiefonds Overijssel, vragen wij meer informatie bij u op. Dit gebeurt met behulp van een uitgebreid aanvraagformulier. In deze fase hebben wij ook een uitgebreid businessplan van u nodig.

2. Beoordeling

Als wij uw businessplan positief beoordelen, nodigen wij u uit voor een gesprek om dieper op de businesscase in te gaan. De volgende stap dient zich aan als deze gesprekken goed verlopen, het voorstel haalbaar lijkt en bijdraagt aan de realisatie van de doelstelling van het fonds. Bovendien moet het voorstel voldoen aan het investeringsreglement (participaties) of het Uitvoeringsbesluit Subsidies (UBS: leningen en garanties), afhankelijk of een participatie, garantie of lening wordt gevraagd. Er kan dan een (kort) duediligence-onderzoek worden uitgevoerd naar de financiële en juridische situatie en eventueel naar de technische aspecten.

3. Adviescommissie

Wanneer de uitkomst van het (korte) due diligence onderzoek positief is, zetten wij met u de uitgangspunten op een rij. Vervolgens wordt het voorstel ter advisering voorgelegd aan de Adviescommissie. Er kan in deze fase nog om een uitgebreide due diligence worden gevraagd. Bij een positief advies van de Adviescommissie besluit (de aandeelhouder van) het  fonds over de aanvraag.

 

4. Afsluiten contract

De volgende stap is dat alle aspecten worden uitgewerkt en vastgelegd in een overeenkomst. Na ondertekening van de contracten gaat de samenwerking van start en wordt de financiering vanuit Energiefonds Overijssel een feit.

5. Monitoring & Rapportage

Via rapportages betrekt uw onderneming Energiefonds Overijssel nauw bij de voortgang. De afspraken over de rapportage worden vastgelegd in een overeenkomst.

naar intakeformulier