Triple Groen Overijssel

Agrariërs zien soms hoge drempels voor de aanschaf van zonnepanelen. Dat is jammer, want zij beschikken vaak over grote oppervlakken die zeer geschikt zijn voor de opwekking van zonne-energie. Triple Groen Overijssel wil deze drempel verlagen door ondernemers zonnepanelen via het energievoorschot aan te bieden. De zonnepanelen worden geplaatst via een huurkoopovereenkomst met Triple Groen Overijssel. Zij worden in maximaal tien jaar afgelost dankzij het energievoorschot van DGB Energie. Als de panelen zijn afgelost, profiteert de ondernemer zelf van de stroom die hij opwekt.

De rol van Energiefonds Overijssel
De Provincie Overijssel wil dat duurzame energie in 2023 voorziet in 20% van de totale energiebehoefte van de provincie. Energiefonds Overijssel financiert projecten die op korte tot middellange termijn kunnen bijdragen aan deze ambitie. Het fonds verstrekt Triple Groen een tienjarige lening van iets meer dan € 1 miljoen.

Energie en banen
Via een huurkoopcontract kunnen de agrariërs gemakkelijker zonnepanelen plaatsen op het oppervlak dat zij beschikbaar hebben. Deze projecten leveren samen 1.125.000 kilowattuur op: evenveel als het elektriciteitsverbruik van ongeveer 375 woningen. Bovendien zorgen de projecten voor twaalf mensjaren aan werkgelegenheid.