Overlay

Rendement

De provincie Overijssel streeft met Energiefonds Overijssel naar een tweeledig rendement:

  • een maatschappelijk rendement op de terreinen van energiebesparing, opwekking van nieuwe energie uit duurzame bronnen, werkgelegenheid en innovatie.
  • een beperkt financieel rendement, waarbij het uitgangspunt is dat de waarde van het fonds in stand blijft. Energiefonds Overijssel is geen fonds waaruit subsidies worden verstrekt die niet hoeven te worden terugbetaald. 

100 miljoen euro van Energiefonds Overijssel is bestemd voor leningen en garanties aan woningbouwcorporaties. Het verwachte maatschappelijke rendement hieruit bestaat uit verbetering van 6.500 woningen door middel van energiemaatregelen. Deze maatregelen leveren naar verwachting op:

  • 200 terajoule per jaar aan energiebesparing of woninggebonden opwekking van energie;
  • 1.000 mensjaren werk.

Voor het overige deel van Energiefonds Overijssel is het verwachte maatschappelijk rendement:

  • 4.500 tot 14.000 terajoule per jaar aan energie uit hernieuwbare bronnen of bespaarde fossiele energie;
  • 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen bij de projecten of ondernemingen waaraan het fonds bijdraagt.