Overlay

Criteria

Nieuwe energie

Energiefonds Overijssel heeft een duidelijke focus. Deze ligt op projecten die een goede kans hebben om op korte tot middellange termijn de doelstelling van het fonds te realiseren. De doelstelling van het fonds is energie besparen en nieuwe energie opwekken uit duurzame bronnen.

Het fonds richt zich ook op innovatieve projecten. Hun aandeel in het fonds is 10%. Deze projecten dragen vooral op langere termijn bij, na 2023.

Investeren in werkgelegenheid

Naast energiebesparing en opwekking van nieuwe energie is er een derde criterium om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage uit het fonds: behoud van werkgelegenheid of creëren van nieuwe werkgelegenheid. Dit is het maatschappelijke rendement dat de provincie Overijssel met het fonds nastreeft.

Continuïteit van de bedrijfsvoering

Energiefonds Overijssel financiert alleen een project of investeert erin, als de bijdrage ertoe leidt dat het project kan worden gerealiseerd. Uw organisatie is financieel solide. Ondernemingen of projecten die kunnen aantonen dat de bedrijfsvoering gericht is op continuïteit van het voeren van een duurzame bedrijfsvoering hebben een pre. Concreet moet u denken aan:
  • Uw organisatie leeft of streeft de internationale standaarden op het gebied van mensen- en arbeidsrechten na, bijv. die van de Verenigde Naties en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO);
  • Uw organisatie heeft beleid om de impact op het klimaat te beperken en de risico’s te beheersen;
  • Het voldoen aan milieuwetten en, als u opereert in een sector met gevaar voor de biodiversiteit, hier beleid op hebben;
  • Beleid heeft om het ethische handelen van werknemers te reguleren en transparant is over de bedrijfsvoering en het beloningsbeleid.

Past uw aanvraag niet binnen de geformuleerde criteria van Energiefonds Overijssel en bent u wel afhankelijk van een financiële bijdrage of steun vanuit Overijssel? Surf dan naar de subsidietabel van het programma Nieuwe Energie van de provincie Overijssel. Hier vindt u alle mogelijkheden voor financiële bijdragen.