Cookiebeleid

Welkom op de website van Energiefonds Overijssel I B.V. en Energiefonds Overijssel II B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56424566 respectievelijk 56424868 (beide hierna gezamenlijk ook te noemen: “Energiefonds Overijssel” of “wij” of “ons”). Dit beleid is van toepassing op de website van Energiefonds Overijssel (https://www.energiefondsoverijssel.nl/). In dit beleid wordt verder uitgelegd wat cookies zijn en waarom, hoe en van welke cookies wij gebruik maken.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst op het moment dat u de website bezoekt. Wanneer u deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op uw computer een cookie van Energiefonds Overijssel aanwezig is. Op deze manier kunnen wij u bij een volgend bezoek herkennen. U bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie. Als u zich niet registreert en verder ook geen persoonlijke gegevens op deze website achterlaat, weet de website alleen dat iemand met een specifieke cookie is teruggekeerd naar de website. Het gebruik van cookies is veilig. Er worden geen virussen of spam via cookies verspreid. Daarnaast zijn e-mail en telemarketing acties niet het gevolg van cookies.

Waarom cookies?

Energiefonds Overijssel plaatst specifieke cookies om het gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de website en om de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.
Hiermee kunnen we de bezochte website zo gebruiksvriendelijk en interessant mogelijk maken voor de bezoeker. Hierbij worden geen gegevens verzameld die gebruikt kunnen worden om individuele gebruikers te volgen.

Soorten cookies

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten cookies. Het doel van de cookies verschilt per soort. De verschillende soorten cookies waar Energiefonds Overijssel gebruik van maakt en de doeleinden zijn hieronder weergegeven.

Functionele cookies

Met behulp van functionele cookies kan het gebruik van en de website van Energiefonds Overijssel worden verbeterd. Wij gebruiken de functionele cookies onder andere voor:

 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld;
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.;
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm;
 • het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven;
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren;
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft.

Analytische cookies voor Webstatistieken
Analytische cookies zijn cookies waarmee het gebruik van de website kan worden gemeten. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers en marketingactiviteiten mee te kunnen meten, analyseren wij geanonimiseerde data met behulp van Google Analytics. Van de informatie die wij met behulp van cookies verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk en optimaal mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wij gebruiken de analytische cookies onder andere voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s, bezoekers zijn niet uniek te identificeren;
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • het optimaliseren van de website.

Advertentiecookies

Advertentiecookies zijn cookies die het mogelijk maken online advertenties af te stemmen op uw online voorkeuren. Wij gebruiken de advertentietechnologie van zorgvuldig geselecteerde derden om inzicht te krijgen in de effectiviteit van internetadvertenties die wij plaatsen op websites van derden en op onze eigen website. Met behulp van deze cookies kunnen we zien van welke externe website u op onze website bent gekomen. Verder gebruiken wij de cookies van deze zorgvuldig geselecteerde derden om bij te houden welke pagina’s u binnen onze website bezoekt en welke zoektermen u invoert. Deze gegevens leggen wij vast. Met de hiervoor beschreven advertentietechnologie worden gegevens over uw gebruik van onze website opgeslagen op de servers van de zorgvuldig geselecteerde derden. Deze informatie is echter niet direct persoonlijk identificeerbaar. U kunt voorkomen dat uw surfgedrag wordt vastgelegd door de cookie van derden via uw browserinstellingen te blokkeren of de reeds geplaatste cookie te verwijderen. Wij leggen hieronder uit hoe u dit kunt doen.
Voor de cookies die de (sociale) medianetwerken plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven, let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Energiefonds Overijssel heeft daar geen invloed op.

Verwijderen en blokkeren van cookies

De maximale geldigheidsduur van een cookie is 24 maanden. Daarnaast bestaan er ook tijdelijke cookies die automatisch worden verwijderd als u uw browser afsluit.

U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te accepteren, te blokkeren of om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangeboden. U kunt uw cookie-instellingen op elk moment eenvoudig wijzigen via de instellingen van uw browser. Hoe u dit kunt doen, vindt u in de handleiding van uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Exporer, Mozilla Firefox of Google Chrome) of door uw voorkeuren aan te passen via Your Online Choices. In het programma Internet Explorer bijvoorbeeld bestaat de mogelijkheid om “in private” van het internet gebruik te maken, waardoor geen cookies of andere gegevens worden opgeslagen.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties vertonen aan u. Ook deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van derden teruggeplaatst worden.

Dit Cookiebeleid kan worden gewijzigd

Het kan voorkomen dat ons cookiebeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit beleid nog vragen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Energiefonds Overijssel via communicatie@energiefondsoverijssel.nl. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw vraag informeren over de uitvoering daarvan.