Financieringsvormen

Het financieringsteam van Energiefonds Overijssel kan door haar ruime ervaring en een groot netwerk van experts op het gebied van duurzaam ondernemen een waardevolle bijdrage leveren aan het vinden van een optimale financieringsoplossing voor uw project. Wij zijn een betrokken partner in ondernemen met goede contacten met lokale bestuurders in de provincie op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Financiering door Energiefonds Overijssel kent verschillende vormen, afhankelijk van de aard, het risico en de behoefte van een onderneming of project. De financieringsinstrumenten van het fonds zijn participaties, (achtergestelde) leningen en garanties. Een combinatie van deze financieringsvormen behoort ook tot onze mogelijkheden. Voor een lening of garantie kan Energiefonds Overijssel financieren vanaf €1.000.000. Voor zonneprojecten kan dit vanaf € 500.000 mits deze te dupliceren zijn. Voor een participatie in het aandelenkapitaal (eigen vermogen) kan dit vanaf €100.000. Daarnaast heeft het fonds ook drie specifieke financieringsfaciliteiten.

Welke financieringsvorm past bij uw situatie?