Hoe werkt het?

Om voor uw onderneming of project financiering of een investering te krijgen bij Energiefonds Overijssel, doorloopt u 4 stappen. Tijdens dit proces wordt u bijgestaan door een investeringsspecialist van het fonds. Bij hem of haar kunt u terecht met allerhande vragen over de onderliggende activiteiten en de informatievraag.

Het traject van een financieringsverzoek neemt minimaal 3-5 maanden in beslag, vanaf het eerste contact tot de daadwerkelijke financiering, en vraagt daarbij de nodige tijd en aandacht van u en uw organisatie. Om tijdslijnen te bewaken is het voor u belangrijk om tijd vrij te maken zodat u kunt samenwerken met de investeringsspecialist en daarbij tijdig de juiste documentatie kunt aanleveren. Tijdens de financieringsperiode blijft deze samenwerking bestaan en kunt u altijd terecht bij uw investeringsspecialist.

Hieronder worden de verschillende stappen in het financieringsproces nader toegelicht. Meer informatie en specifieke antwoorden hierover vindt u ook op onze vraag en antwoord-pagina.

Stappen financiering

Allereerst gaat u na of uw onderneming of project past binnen de criteria van Energiefonds Overijssel. Welke dit zijn voor leningen en garanties vindt u in de subsidieregeling van de provincie Overijssel. Voor participaties vindt u deze in het Investeringsreglement. Voldoet u aan de criteria van het fonds, dan kunt u een financieringsverzoek indienen via de knop rechtsboven op deze pagina. Na ontvangst van uw verzoek nemen wij contact met u op, bespreken we aanvullende benodigde informatie en beoordelen we of uw project of onderneming in aanmerking komt voor een financiële bijdrage of investering. In deze fase hebben wij van u o.a. een uitgebreid business plan nodig en de financiële cijfers.

Financieringsverzoek

 

 

Indien de eerste beoordeling van onze investeringsspecialist positief is, dan volgt een uitgebreide kennismaking. U bespreekt daarin uw businesscase persoonlijk met ons in meerdere (fysieke) sessies, en deelt aanvullende informatie. Daarbij zullen we uitgebreid onderzoek doen naar verschillende facetten van uw onderneming of project. In deze fase wordt van u gevraagd aanvullende documenten te delen en actief bij te dragen aan de beantwoording van onderzoeksvragen, dit zal de tijdslijnen van de financiering bespoedigen. Gedurende het doorlopen van deze onderzoeksfase stellen we samen met u de uitgangspunten en voorwaarden voor financiering op.

Na het onderzoek stellen wij een voorstel op voor onze Adviescommissie en wordt deze aan hen voorgelegd ter beoordeling. Na het advies kunnen wij u benaderen met aanvullende vragen. Is het advies van onze adviescommissie positief en/of zijn de voorwaarden gerealiseerd, dan neemt Energiefonds Overijssel een besluit over de aanvraag en de financiering van de onderneming of het project.

Na een positieve beoordeling van uw financieringsverzoek door Energiefonds Overijssel worden alle afspraken uitgewerkt en vastgelegd in een contract. Na ondertekening van dit contract gaat de samenwerking van start en is de financiering vanuit het fonds een feit.

Gedurende de tijd dat u een financiële bijdrage ontvangt van Energiefonds Overijssel, staat er vanuit het fonds een investment manager tot uw beschikking om u verder te helpen bij vragen of problemen. Daarbij vragen wij u ten tijde van de looptijd van de financiering om financiële en non-financiële voortgangsdocumentatie met ons te delen.