Vraag en antwoord

Onderstaand een overzicht van veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Interesse?

U kunt uw interesse direct kenbaar maken door uw financieringsverzoek hier te melden.

Meld uw financieringsverzoek

Algemeen

Energiefonds Overijssel financiert ondernemingen of projecten in de provincie Overijssel die bijdragen aan de energietransitie door energiebesparing, duurzame energie productie of door technologische innovatie die energiebesparing/opwek mogelijk maakt. De voorwaarden zijn afhankelijk van de financieringsvorm. Meer lezen over financieringsvormen.

Energiefonds Overijssel kent de volgende financieringsvormen, een participatie (eigen vermogen), een (converteerbare of achtergestelde) lening of een garantie. Bij een participatie wordt het fonds medeaandeelhouder van de onderneming.

Daarnaast heeft het fonds ook drie specifieke financieringsfaciliteiten.

  • De de LEI-F is een ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven;
  • De VEIO (Versneller Energie Innovaties Overijssel) is een financiering om uw energie innovatie versneld te ontwikkelen en naar de markt te kunnen brengen;
  • In samenwerking met Qredits en de provincie is de MKB duurzaamheidslening in het leven geroepen, een lening van maximaal € 50.000, speciaal voor Overijsselse ondernemers die willen investeren in energiebesparing.

Meer lezen hierover.

Welke financieringsvorm het beste bij uw onderneming of project past hangt onder andere af van de fase van uw onderneming en de huidige verhouding tussen het eigen vermogen (participatie) en het vreemd vermogen (lening). Over het algemeen geldt dat bij vroege fase ondernemingen eigen vermogen meer geschikt is en bij latere fase ondernemingen een lening vaak meer geschikt is, mits er een stabiele kasstroom aanwezig is om de rente en aflossingen te kunnen betalen. De hoeveelheid vreemd vermogen dient ook altijd in verhouding te zijn met het eigen vermogen. In principe geldt hierbij dat hoe hoger het risicoprofiel is, hoe meer eigen vermogen dient te worden aangehouden. Energiefonds Overijssel biedt ook combinatie financieringen aan van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen. Onze financieringsspecialisten denken daarin graag met u mee welke mogelijkheden er zijn. Neem hierover contact met ons op.

Jazeker. Zie hiervoor onze pagina met projecten. Ook staan op de pagina’s over de sectoren waarin wij werkzaam zijn onderaan verschillende voorbeeldprojecten van de betreffende sector.

Nee, subsidies behoren niet tot ons palet van financieringsvormen. Het fonds financiert projecten en ondernemingen op een revolverende wijze. Dit betekent dat het doel is de uitgezette gelden terug te ontvangen, om deze vervolgens weer opnieuw in te kunnen zetten voor nieuwe duurzame projecten. Een overzicht van onze partners en andere financiers, waaronder een aantal die wel subsidie verstrekken, vindt u hier.

Voor een lening of garantie kan Energiefonds Overijssel financieren vanaf €1.000.000. Voor een participatie in het aandelenkapitaal (eigen vermogen) kan dit vanaf €100.000. De maximale bijdrage vanuit het fonds bedraagt €15.000.000.

Voor een participatie betreft het minimum aangevraagde bedrag € 100.000,-, voor een lening of garantie betreft dit € 1.000.000,-. Wanneer u twijfelt of uw totale financieringsbehoefte binnen deze criteria passen, kunt u contact met ons opnemen. Vaak is het zo dat onze financieringsspecialisten u kunnen doorverwijzen naar andere mogelijkheden. Soms kunt u bij een van de door ons gefinancierde ondernemingen financiering aanvragen. Wilt u bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van uw bedrijfspand, maar is het bedrag dat u nodig heeft lager dan € 1.000.000,-? Dan is PM Energie (een van onze participaties) een partij die u hier waarschijnlijk mee verder kan helpen. Bent u een particulier en wilt u uw woning verduurzamen? Dan kan WOAB u wellicht van dienst zijn. Op onze partnerpagina hebben wij een aantal andere mogelijkheden voor financiering voor u op een rij gezet.

De duur van het aanvraagproces is variabel. Deze hangt af van de kwaliteit van het businessplan, de fase van de onderneming en de status van alle benodigdheden (zoals bijvoorbeeld vergunningen en onderzoek). Houdt u minimaal rekening met een duur van 3 maanden. Zeker als het een innovatie betreft (bijvoorbeeld nieuwe technologieën), kan het proces langer duren omdat hierbij vaak extra onderzoek nodig is. In het algemeen geldt wel hoe completer uw plan, des te sneller de doorlooptijd.

Ja, de onderneming of het project moet zich in de provincie Overijssel bevinden en daar ook bijdragen aan de duurzame energie doelstellingen. Indien uw onderneming niet in Overijssel gevestigd is, maar u wel specifieke activiteiten wilt uitvoeren in de provincie, is het wellicht mogelijk om via een tussenentiteit – waarvan de activiteiten volledig zijn gericht op Overijssel – financiering aan te vragen. Onze financieringsspecialisten denken graag mee met de mogelijkheden. Neem hierover contact met ons op.

Nee, dat hoeft niet. Wanneer er een duidelijk businessplan klaarligt voor vestiging in de provincie Overijssel, dan kan het financieringsverzoek worden ingevuld, zonder dat de onderneming al gevestigd is in de provincie. Op het moment dat de gelden worden gestort, dient het bedrijf wel gevestigd te zijn in Overijssel.

Neem dan gerust contact met ons op, dan kijken wij samen met u naar verdere mogelijkheden. Wij kunnen u wellicht verder helpen of doorverwijzen naar andere financieringsmogelijkheden of partners.

De middelen zijn beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel om de energietransitie in de provincie te bevorderen en te versnellen.

In het geval van renovatie, uitbreiding of nieuwbouw kan Energiefonds Overijssel alleen de duurzame maatregelen financieren. Onze financieringsspecialisten vastgoed denken graag mee met de duurzame mogelijkheden. U vindt een overzicht van ons team hier.

Als de werkzaamheden voor realisatie van uw project al zijn gestart, komt u voor dat project niet meer in aanmerking voor financiering. Op het moment dat u later wilt uitbreiden, is het wel mogelijk om voor deze uitbreiding financiering aan te vragen bij het fonds voordat de bouw is gestart.

Het team van Energiefonds Overijssel biedt veel expertise en ervaring met betrekking tot de financiering van de energietransitie. Het kan ondernemers en projecten helpen met het identificeren van kansen en risico’s en ondersteunen in het professionaliseren van de onderneming. Daarnaast heeft het fonds toegang tot een groot netwerk van investeerders, ondernemers en andere experts op het gebied van de energietransitie.

Nee, het fonds rekent geen financieringskosten. Bij een participatie dienen de gebruikelijke transactiekosten, zoals kosten voor de benodigde onderzoeksrapporten, het opstellen van de contracten en notariskosten, te worden betaald door de onderneming. Bij leningen en garanties is er geen zogenaamde star fee. Let u daarbij wel op dat het fonds alleen die kosten financiert die direct te maken hebben met het project en de totstandkoming daarvan. Zoals bijvoorbeeld de notariskosten voor het passeren van de benodigde notariële akten.