Over ons

Energiefonds Overijssel is het eerste en grootste regionale energiefonds van Nederland, in 2012 opgericht door de provincie Overijssel. Het fonds levert een bijdrage aan het versnellen van de energietransitie door financieringen aan duurzame en hernieuwbare energieprojecten in de provincie. Niet op de traditionele manier met subsidies, maar door participaties, leningen en garanties. Zo draagt Energiefonds Overijssel bij aan energiebesparing en verduurzaming, CO2-reductie, ondernemerschap en innovatie in de provincie.

Meer informatie over de structuur en het rendement van het fonds, de expertise en het team treft u hieronder.

Interesse?

U kunt uw interesse direct kenbaar maken door uw financieringsverzoek hier te melden.

Meld uw financieringsverzoek

Rendement

De provincie Overijssel streeft met Energiefonds Overijssel naar een tweeledig rendement:

  • een maatschappelijk rendement op de terreinen van energiebesparing, opwekking van nieuwe energie uit duurzame bronnen, werkgelegenheid en innovatie.
  • een beperkt financieel rendement, waarbij het uitgangspunt is dat de waarde van het fonds in stand blijft. Energiefonds Overijssel is geen fonds waaruit subsidies worden verstrekt die niet hoeven te worden terugbetaald.

100 miljoen euro van Energiefonds Overijssel is bestemd voor leningen en garanties aan woningbouwcorporaties. Het verwachte maatschappelijke rendement hieruit bestaat uit verbetering van 6.500 woningen door middel van energiemaatregelen. Deze maatregelen leveren naar verwachting op:

  • 200 terajoule per jaar aan energiebesparing of woninggebonden opwekking van energie;
  • 1.000 mensjaren werk.

Voor het overige deel van Energiefonds Overijssel is het verwachte maatschappelijk rendement:

  • 4.500 tot 14.000 terajoule per jaar aan energie uit hernieuwbare bronnen of bespaarde fossiele energie;
  • 150 tot 300 structurele arbeidsplaatsen bij de projecten of ondernemingen waaraan het fonds bijdraagt.