Vraag en antwoord

Onderstaand een overzicht van veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op.

Interesse?

U kunt uw interesse direct kenbaar maken door uw financieringsverzoek hier te melden.

Meld uw financieringsverzoek

Lenen/Garantie

Het is belangrijk dat er een stabiele kasstroom aanwezig is om de rente en aflossingen te betalen. De hoeveelheid vreemd vermogen dient ook altijd in verhouding te zijn met het eigen vermogen. In principe geldt hierbij dat hoe hoger het risicoprofiel, hoe meer eigen vermogen er dient te worden aangehouden. Energiefonds Overijssel biedt ook combinatie financieringen aan van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen. Onze financieringsspecialisten denken hierover graag met u mee. Neem hierover contact met ons op.

Voor een lening of garantie kan Energiefonds Overijssel financieren vanaf € 1.000.000,-. De maximale bijdrage vanuit het fonds bedraagt € 15.000.000,-. Vanuit de LEI-F faciliteit is financiering mogelijk vanaf 20.000 euro.

Ja, de aandeelhouders van uw onderneming dienen voldoende eigen vermogen in te brengen. Het niveau hiervan is afhankelijk van het risico van de onderneming/het project, variërend van minimaal 10% tot maximaal 50% van het totale vermogen. Voor (erg) vroege fase ondernemingen is vreemd vermogen nog niet beschikbaar. Energiefonds Overijssel kan dan eventueel in een deel van het eigen vermogen voorzien door middel van een participatie.

Nee, Energiefonds Overijssel verstrekt alleen groeifinancieringen en/of groeikapitaal. De middelen kunnen dus niet worden gebruikt ter vervanging van eerder aan de onderneming of project verschaft krediet of risicokapitaal.

Dat hangt af van het type onderneming en uw wensen. De gemiddelde looptijd varieert van 12 tot 15 jaar. Vaak is deze termijn gekoppeld aan de duur van ontvangen subsidies (bijvoorbeeld SDE+ subsidie).

Dit is afhankelijk van het risico van het project. Energiefonds Overijssel kan in sommige gevallen een rentekorting geven op de marktconforme rentetarieven. Hierbij wordt rekening gehouden met de businesscase van het project, de risico’s en hoogte van eventuele staatssteun. De rentekorting kan maximaal 2% bedragen voor investeringen in hernieuwbare energie en maximaal 2,5% voor investeringen in energiebesparing.

Garanties worden vaak op maat gegeven voor een project of onderneming. In dit geval kunt u het beste even contact met ons opnemen via 038 303 16 49 of info@energiefondsoverijssel.nl. Of kijk op onze teampagina welke specialist u het beste zou kunnen helpen hierbij.