Ad van Wijk neemt afscheid van TU Delft met boek over groene energie voor iedereen

Ad van Wijk, professor en lid van onze Adviescommissie, neemt vandaag afscheid van de Technische Universiteit Delft met de afscheidsrede ‘A sustainable energy supply for everyone’. In het kader van zijn emeritaat presenteert hij vandaag ook het nieuwe boek ‘Groene energie voor iedereen’ in een Engelse en Nederlandse editie. Het boek is een hartstochtelijk pleidooi met een concrete strategie om tot een eerlijke en wereldwijde oplossing voor het energievraagstuk te komen. Lees er meer over, en ook hoe het boek te bestellen, in onderstaand persbericht.

-Persbericht-

Hoogleraar Future Energy Systems aan TU Delft met emeritaat

Professor dr. Ad van Wijk geeft groene energie voor iedereen aan volgende generatie

Vandaag, vrijdag 27 oktober, nam prof. dr. Ad van Wijk, hoogleraar Future Energy Systems afscheid van de Technische Universiteit Delft. In het kader van zijn emeritaat overhandigde hij vandaag het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek ‘Groene energie voor iedereen – hoe waterstof en groene energie onze toekomst dragen’ aan de volgende generatie en werd Van Wijk tijdens zijn afscheid toegesproken door Zijne Majesteit de Koning.

Ad van Wijk tijdens zijn afscheidsrede: “Ik wil iedereen oproepen om sneller te gaan en op te schalen. Dan wordt een duurzame energievoorziening voor iedereen op de wereld realiseerbaar.” Naast zijn afscheidsrede werd vandaag een groot symposium georganiseerd met o.a. Diederik Samsom (kabinet Europese commissie), Marjan Minnesma (Urgenda) en Jorgo Chatzimarkakis (Hydrogen Europe).

Het nieuwe boek ‘Groene energie voor iedereen – Hoe waterstof en elektriciteit onze toekomst dragen’ heeft Ad van Wijk samen geschreven met Els van der Roest en Jos Boere van het KWR Wateronderzoeksinstuut, waar Van Wijk gastprofessor is. Het boek is een pleidooi om breder te kijken naar energiesystemen, waarin duurzame energie als onderdeel van een geïntegreerd systeem functioneert samen met materialen, water en voedsel. Voor de omschakeling naar duurzame energie is volgens de schrijvers meer nodig dan het vervangen van fossiele energie. Het hele energiesysteem moet anders worden ingericht. Ad van Wijk schetst onder meer in het boek energiescenario’s waarin niet alleen duurzame energieproductie en energievraag, maar ook de dimensies ruimte en tijd middels de kosten voor transport en opslag worden onderzocht. Het boek is via deze link te bestellen.

Ad van Wijk zegt hier zelf over: Een duurzame energievoorziening voor iedereen op de wereld is geen utopie, maar haalbaar en betaalbaar dankzij de schone energiedragers waterstof en elektriciteit. Dit is snel te realiseren wanneer we op een integrale manier naar ons wereldwijde energiesysteem kijken’’.

Eerlijke totaaloplossing voor alle continenten
Een overgang van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem is vanwege onder andere de uitstoot van CO2 noodzakelijk. In het boek pleiten de schrijvers voor een integrale aanpak waarin wereldwijd wordt gezocht naar eerlijke oplossingen waar iedereen ter wereld van kan profiteren. De focus ligt hierbij vooral ook op de infrastructuur en opslag van de energiebronnen die te vaak worden vergeten. De onderzoekers ontwikkelden onder andere een wereldkaart die laat zien waar ter wereld er overschotten van op te wekken zonne-energie zijn en waar er tekorten aanwezig zijn.

De belangrijkste take-outs van het boek:

1. De energietransitie is niet alleen een overgang van fossiele energie naar hernieuwbare energie, maar ook een overgang van fossiele grondstoffen/energiebronnen naar materialen.

2. Beoordeel een duurzaam energiesysteem aan de hand van de energiesysteemdoelen: schoon, betaalbaar, betrouwbaar, circulair, zekerheid energieaanbod, zekerheid materialenaanbod, veilig en rechtvaardig.

3. Solar heatmap – laat zien waar ter wereld overschotten en tekorten aan op te wekken zonne- energie aanwezig zijn.

4. Woestijnen en oceanen worden enorme bronnen van goedkope schone energie, maar ook van materialen, water en voedsel.

5. De focus ligt nu op een sectorgerichte en technologische energietransitie, maar een gebieds- en systeemgerichte energietransitie is eenvoudiger en sneller.

Afscheidsrede en Symposium op vrijdag 27 oktober 2023
De afscheidsrede en het symposium vinden plaats op vrijdag 27 oktober 2023, Aula TU Delft (Engels). Om 10.30 start het symposium Green energy for all – how hydrogen and electricity carry our future met o.a. Diederik Samsom, kabinetschef van voormalig Europees commissaris Frans Timmermans, Marjan Minnesma (Urgenda) en Jorgo Chatzimarkakis (Hydrogen Europe). Bovendien pitchen studententeams hun nieuwste vliegtuig, boot en auto’s op waterstof tijdens het event. Het is ook deze next generation aan wie de schrijvers het eerste exemplaar van hun boek overhandigen. Na het symposium is er lunch met bezoeken aan de onderzoekswoonwijk ‘The Green Village’, opgericht door Ad van Wijk. Vervolgens vindt om 15.00 de afscheidsrede van Ad van Wijk plaats in de Aula van de TU Delft met als thema zijn levensmotto ‘Een duurzame energievoorziening voor iedereen’. Aan het eind van zijn afscheidsrede geeft Van Wijk vijf aanbevelingen mee voor het realiseren van een volledige, duurzame energievoorziening voor iedereen. Meer informatie.

Ad van Wijk (1956) is emeritus hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft en ook verbonden aan KWR Water Research Institute, waar hij het onderzoeksprogramma Energie en Water vormgeeft. Zijn werkzame leven zet hij zich in voor duurzame energie met als motto ‘Een duurzame energievoorziening voor iedereen’. De laatste jaren is Van Wijk vooral bekend als ‘waterstofprofessor’ door groene waterstof als cruciale sleutel in het energiesysteem van de toekomst onophoudelijk aan te tonen. Ad van Wijk is schrijver van diverse boeken waaronder het populaire boek over energie ‘Hoe kook ik een ei’.

Els van der Roest (1991) heeft zich als onderzoeker bij KWR Water Research Institute gespecialiseerd in duurzame concepten rondom Water & Energie. Daarnaast promoveert zij 15 november 2023 aan de Technische Universiteit Delft op geïntegreerde duurzame energie- en watersystemen voor woonwijken.

Jos Boere (1959) is directeur van Allied Waters, dat zich richt op implementatie van innovatieve en duurzame concepten in een circulaire economie. Jos is medeoprichter van Hysolar, producent en leverancier van groene waterstof.