Drie jaar verder, we blikken terug en vooruit met Zonnegilde

In 2015 zijn Zonnegilde B.V. en Energiefonds Overijssel een samenwerking gestart om zonne-energie (PV) op daken van Overijsselse ondernemingen te plaatsen en te exploiteren. Met een participatie van ruim € 700.000 en een zestienjarige lening van € 9,9 miljoen stonden destijds twaalf middelgrote PV-installaties klaar met een totaal vermogen van circa 10 megawattpiek (MWp). De verwachting was dat er in totaal circa 9 miljoen kilowattuur per jaar aan duurzame energie opgewekt zou worden, gelijk aan het verbruik van ongeveer 2.500 huishoudens. Nu, ruim 3 jaar verder, blikken we terug en vooruit…

Unieke structuur en mooie resultaten voor eerste investering vanuit Energiefonds Overijssel
De structuur van de samenwerking tussen Zonnegilde en Energiefonds Overijssel (EFO) was destijds uniek: de realisatie en exploitatie van de zonne(PV)-installatie werd ondernemingen (dak eigenaren) volledig uit handen genomen en daarnaast konden zij via een coöperatie ook mee-investeren in de verduurzaming van hun eigen gebouw. Er werden mooie eerste resultaten geboekt, zo zijn er bij de start bij twaalf Overijsselse bedrijven zonnepanelensystemen gerealiseerd en in gebruik genomen. Per begin 2019 zijn alle beoogde 21 zon-PV projecten gerealiseerd, bestaand uit 37.308 panelen, met een gezamenlijke vermogen van 9,7 MWp. In totaal produceren deze panelen jaarlijks 9 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit, wat gelijk staat aan het jaarlijks gebruik van circa 3.000 huishoudens. Het eerste financieringsdeel van het project is daarmee volledig volgens plan gerealiseerd. In combinatie met een aanhoudende vraag vanuit de markt en de goede ervaringen van de betrokken partijen is besloten een 2e financieringstranche op te zetten. Deze wordt momenteel gevuld met projecten.

Herhaling van succes en impact via tweede investering vanuit Energiefonds Overijssel
De tweede investering, die in de loop van 2017 is gestart, draagt nog eens bij aan het realiseren van zo’n 44 zon-PV projecten, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 18 MWp, waarmee ongeveer 16 miljoen kilowattuur (kWh) aan elektriciteit wordt opgewekt. Deze jaarlijks opgewekte elektriciteit staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van ongeveer ruim 4.300 huishoudens.

Op 12 september 2017 werd op één van de daken van Landstede groep te Zwolle gezamenlijk het glas geheven op deze feestelijke mijlpaal.

Doorkijk naar de toekomst
In de huidige tweede investering zullen nog circa 15 tot 25 Overijsselse ondernemingen gebruik gaan maken van het fonds. Naar verwachting zal deze faciliteit eind dit jaar (2019) uitgegeven zijn. Zonnegilde en Energiefonds Overijssel vonden elkaar destijds via de provincie Overijssel. Door dit gezamenlijke project en de onderlinge samenwerking merken we dat de markt meer open staat voor groenleningen voor zon-pv.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor een (zonne)dak via Zonnegilde of welke mogelijkheden Energiefonds Overijssel u kan bieden voor de verduurzaming van uw bedrijfspand en energiebesparing?
Neem dan gerust contact met Energiefonds Overijssel op of rechtstreeks met Zonnegilde.