Eerste groene waterstof van, voor en door de regio met H2-GO

H2-GO produceert en verkoopt groene waterstof, ze zijn de eerste die dit op grote schaal vanuit Overijssel gaan doen. Het is waterstof van, voor en door de regio. Het bedrijf is hierdoor ook betrokken bij de ontwikkeling van de Smart Energy Hub in Overijssel, in Hessenpoort bij Zwolle. Een Smart Energy Hub is een lokaal energiesysteem dat door een slimme koppeling tussen energievraag en aanbod het lokale energienet ontlast en onafhankelijk hiervan kan opereren. Flexibiliteit en slim kunnen schakelen tussen duurzame elektriciteit, gas (waaronder waterstof) en warmte, staan hierin centraal. Samen met andere partijen wordt in Hessenpoort zo een integraal plan ontwikkeld voor grootschalige opwek, opslag en conversie van duurzame elektriciteit. In samenwerking met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en vanuit een REACT-EU subsidie, wordt er daarbij een 1,0MW elektrolyser gerealiseerd die, met behulp van duurzame elektriciteit, water omzet in waterstof en zuurstof. De elektrolyser staat op het terrein van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Allemaal interessante ontwikkelingen die de potentie en mogelijkheden van waterstof in de provincie verkennen en laten zien. Het fonds heeft nu een financiering gedaan in H2-GO voor de productie van groene waterstof. De waterstof wordt vooral gebruikt als transportbrandstof voor bussen en vrachtvervoer.

Eerste waterstofproject in Overijssel
De financiering van H2-GO is het eerste waterstofproject van het fonds en het eerste waterstofproject in Overijssel. Het project draagt bij aan de oplossing van netcongestie, daarnaast zorgt het ook voor de vergroening van het transport, omdat waterstof gebruikt kan worden als duurzaam brandstofalternatief. Bij de productie van waterstof komt zuurstof vrij als bijproduct. Doordat het waterschap deze zuurstof efficiënt kan gaan inzetten in het zuiveringsproces ter vervanging van lucht die met blowers de zuivering wordt ingebracht, levert dit een energiebesparing op. Daarnaast is er een sterke indicatie dat de inzet van deze zuurstof ook zorgt voor een vermindering van uitstoot van lachgas, een nog schadelijker broeikasgas. Allemaal mooie resultaten die laten zien waar waterstof een oplossing kan bieden. Onlangs werd bekend dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een ondersteuning van in totaal 12 miljoen euro verstrekt aan waterschappen om met innovatieve processen waterzuivering te verduurzamen en de productie van duurzame energie te versnellen. Het project in Hessenpoort werd in dit verband genoemd als bijzonder project.

Groene impact
Vanwege de genoemde positieve bijdrage van waterstof aan verschillende hobbels in de energietransitie besloot het fonds tot een financiering van H2-GO met een lening van €2 miljoen, waarmee de bouw van de installatie deels van wordt gefinancierd. Gemeten op basis van de vermindering in het gebruik van elektriciteit en diesel bij de eindgebruikers van waterstof, dit zijn commerciële partijen in o.a. de mobiliteitssector en het waterschap, levert dit project een jaarlijkse besparing op van 555.556 liter diesel en 218.458 kWh elektriciteit. Dit is gelijk aan een besparing van 22,2 TJ energie en een vermindering van 1.841.132 kg CO2 uitstoot per jaar. De elektriciteit die nodig is voor de waterstof- zuurstof installatie is al volledig groen geproduceerd en daarom hierin niet meegenomen. Om dit concreet te maken, met de jaarproductie aan waterstof van H2-GO kan een personenauto 1 miljoen kilometer per jaar rijden. Dat is, letterlijk en figuurlijk, flinke vooruitgang!

Meer weten over H2-GO