Endona Heeten bouwt tien nieuwe zonneparkjes in Salland

Door Eric Mondeel, de Stentor 2 mei 2019

Tien nieuwe kleinschalige zonneparken wil coöperatie Energie door natuurkracht (Endona) uit Heeten komend jaar realiseren in Salland. Dit op basis van kennis en ervaringen die zijn opgebouwd in het eigen dorp. De 7752 zonnepanelen van het park in Heeten hebben sinds de start in september al ruim een miljoen kilowattuur groene stroom opgewekt. Een mijlpaal met de lichtrijkste periode nog voor de boeg.

Grondeigenaren
Endona gaat op zoek naar grondeigenaren die bereid zijn om een zonneweide te laten realiseren en hoopt nog dit jaar bij lokale overheden de noodzakelijke procedures in gang te zetten. De aanleg van tien nieuwe zonneweides, elk circa twee hectares groot, zou in 2020 kunnen volgen. Daarmee is naar schatting zestien miljoen euro gemoeid. Endona hoopt negentig procent daarvan te kunnen lenen van Energiefonds Overijssel. De resterende tien procent moet komen uit de verkoop van certificaten aan betrokken burgers en bedrijven, die daar jaarlijks een rendement van 3 à 4 procent voor kunnen opstrijken.

Toverformule
De bouw van het 3,6 hectares grote zonnepark in Heeten kwam nog met horten en stoten tot stand, maar voor nieuwe initiatieven kan Endona volgens penningmeester Loeck Tomassen bogen op opgedane kennis en ervaringen. De toverformule bestaat uit het beproefde elixir van een kleinschalig park, makkelijk inpasbaar in het landschap, met plaatselijke participanten en zonder winstbejag. Endona laat zich adviseren door Escozon, het Heetense bedrijf dat duurzame energieprojecten ontwikkelt. De opbrengsten worden besteed aan exploitatie van het zonnepark en komen ook deels ten goede aan een lokaal maatschappelijk doel. Het Endona Maatschappelijk Fonds heeft inmiddels 2.000 euro in kas. Participanten mogen beslissen over een goede lokale bestemming. Zo schijnt de zon vooral voor de eigen gemeenschap en houden Sallanders grote projectontwikkelaars buiten de deur.

Verstopping
Endona onderzoekt op het zonnepark in Heeten naar mogelijkheden om elektriciteit tijdelijk op te slaan in twee containers vol batterijen. Daarmee kan de coöperatie ophoping of verstopping van het netwerk voorkomen. Zodra de zon achter de kim is weggezakt, kan de stroom gecontroleerd aan klanten worden geleverd.

Ter bevordering van de biodiversiteit heeft Endona bij het zonnepark in Heeten een strook grond ingezaaid met de zaden van kruiden en bloemen. Deze moeten vooral bijen en insecten ten goede komen. Het terrein waarop de panelen staan, wordt ook dit jaar door schapen begraasd.

Klimaatakkoord
Het succes van Endona is niet onopgemerkt gebleven door deskundigen. Zo roemde Ben Voorhorst de projecten in Heeten in de Tweede Kamer tijdens een Rondetafelgesprek over het Klimaatakkoord. De operationeel directeur van TenneT, de Nederlands-Duitse netbeheerder van elektriciteit, baseerde zijn uitspraken op een werkbezoek in Heeten.

Endona is inmiddels ook besprekingen begonnen met vertegenwoordigers van Saerbeck over mogelijke samenwerking en uitwisseling van kennis. Dit dorp in Duitsland heeft een voormalig legerterrein in dienst gesteld van de opwekking van duurzame energie. Afkomstig van zon, wind en biomassa. Saerbeck wekt inmiddels 300 procent van zijn eigen energiebehoefte zelf duurzaam op.