Energie Salland West BV van start met LEI-F financiering

Het Energiefonds ontwikkelde samen met Natuur en Milieu Overijssel en Nieuwe Energie Overijssel de LEI-F faciliteit. Deze voorziet lokale energie initiatieven van (gedeeltelijke) financiering in de ontwikkelfase van hun duurzame energieproject. Vaak is dit een risicovolle fase die nog veel onzekerheden kent. Onlangs kenden wij weer een nieuwe financiering vanuit de LEI-F toe, ditmaal aan de coöperatie Salland West Energie.

Met de LEI-F kunnen de initiatiefnemers van de coöperatie stappen zetten in de voorgenomen ontwikkeling van een zonnepark in het buitengebied van Laag Zuthem. Op deze locatie komen als het goed is straks duizenden zonnepanelen, op een mooie manier ingebed in het landelijke landschap. Maar voordat dit zonnepark écht gerealiseerd is, moet het geheel nog ontwikkeld worden. Hierbij is het de uitdrukkelijke wens om dit zoveel mogelijk met lokale inzet en ook in lokaal eigendom tot stand te brengen. Vanuit het Energiefonds is voor deze ontwikkeling een LEI-F financiering verstrekt van 55.000 euro.

Het eerste projectHet zonproject op de locatie in Laag Zuthem is het eerste project van de coöperatie. De coöperatie heeft als doel om, altijd in samenspraak met lokale partijen en de omwonenden, een flinke lokale bijdrage te leveren aan de energietransitie in de gemeente Raalte. Hiervoor zijn ook al oriënterende gesprekken gestart voor de ontwikkeling van een aanvullende locatie in Lierderholthuis. Met de opgewekte energie van deze beide parken wordt al het elektriciteitsgebruik van beide dorpen volledig duurzaam opgewekt. Naast deze parken wordt er ook gewerkt aan zon op daken. Voor de elektriciteitsopgave zijn de dorpen straks energiepositief. De volgende uitdaging van de coöperatie is dan de warmteopgave.

Zonnige, duurzame en lokale toekomstplannen Als twee afzonderlijke dorpen zijn ze (beide) te klein om dit soort projecten te kunnen volbrengen. Door samen op te trekken ontstaat er meer draagvlak en hoopt men meer voor elkaar te krijgen. Belangrijk daarbij is dat de regie in eigen hand gehouden kan worden. “De informele samenwerking tussen beide dorpen was er al wel, maar het is goed dat we deze nu in één coöperatie hebben geformaliseerd. De coöperatie heeft samen met Energiefonds Overijssel een ontwikkelvennootschap opgericht, Energie Salland West BV en dat geeft een goed gevoel; we zijn volwaardig gesprekspartner met de partijen die we nodig hebben om tot realisatie van onze plannen te komen” licht bestuurder Simon de Jong toe. “We proberen het geheel met zoveel mogelijk lokaal beschikbare kennis verder te ontwikkelen: Door en voor Salland West!”

Meer informatie over zonnepark Zuthem
Meer informatie over zonnepark Liederholthuis

LEI-FLoopt u rond met plannen voor een lokaal energie initiatief en wilt u meer weten over de LEI-F financiering? Kijkt u dan hier voor meer informatie.