Energiefonds Overijssel draagt aandelen Warmtebedrijf Hengelo over aan Ennatuurlijk

In januari 2018 trad Energiefonds Overijssel als aandeelhouder toe tot Warmtebedrijf Hengelo. Deelname aan het samenwerkingsverband zorgde voor een evenwichtigere financiering en meer regionale betrokkenheid voor toekomstige ontwikkelingen. De afgelopen jaren zijn er twee nieuwe centrales gebouwd en in gebruik genomen. Hiermee komt Warmtebedrijf Hengelo in een volgende fase en kan de beoogde groei gerealiseerd worden. Energiefonds Overijssel verkoopt daarom haar aandelen aan Ennatuurlijk, dat het beheer en de exploitatie vanaf nu zelfstandig voortzet.

Het warmtenet in Hengelo
De gemeente Hengelo startte circa vijftien jaar geleden met de ontwikkeling van een warmtenet om duurzame warmte te kunnen leveren. In 2016 droeg de gemeente het warmtenet over aan Alliander DGO (ontwikkelaar van duurzame gebieden) en Ennatuurlijk. Samen met de gemeente zijn twee nieuwe organisaties opgericht: Warmtenetwerk Hengelo (samenwerking tussen Alliander DGO en gemeente Hengelo) en Warmtebedrijf Hengelo (samenwerking tussen Ennatuurlijk en gemeente Hengelo). Warmtenetwerk Hengelo is verantwoordelijk voor het transportnet voor de warmte tussen Nouryon (voorheen AkzoNobel) Hengelo en de tussenstations. Warmtebedrijf Hengelo zorgt voor de distributie van de duurzame warmte in de wijken en de levering aan zijn klanten.

Twee nieuwe decentrale energie centrales opgeleverd
Sinds 1 januari 2018 heeft Warmtebedrijf Hengelo drie aandeelhouders: gemeente Hengelo (5%), Ennatuurlijk (70%) en Energiefonds Overijssel (25%). Het doel van de participatie was een evenwichtigere financiering en meer regionale betrokkenheid voor toekomstige ontwikkelingen. De afgelopen twee jaar zijn er twee nieuwe centrales gebouwd en in gebruik genomen: Decentrale Energie Centrale (DEC) Zuid en DEC Noord wekken inmiddels warmte op voor ruim 700 woningen en bedrijven. DEC Noord levert tevens de restwarmte aan o.a. het ROC van Twente en Techniekhuis. Hiermee is een stabiele basis en komt Warmtebedrijf Hengelo in een volgende fase en kan de beoogde groei – op termijn 5.000 woningen en 500.000 m² aan bedrijven – worden gerealiseerd.

Een nieuwe fase
Energiefonds Overijssel ziet de overgang naar deze nieuwe fase als een goed moment om haar aandelen te verkopen aan Ennatuurlijk, dat het beheer en de exploitatie vanaf nu zelfstandig voortzet. Het fonds kijkt terug op een plezierige samenwerking met vastberaden partners in een innovatief project. De herstart van Warmtebedrijf Hengelo is met succes afgerond en Hengelo kan een duurzame, warmte toekomst tegemoet gaan.