Financiering en begeleiding voor zonneprojecten Notter-Zuna en Enschede Energie

Eerste twee financieringen uit de LEI-F een feit
Eind 2020 werden de contracten rond gemaakt en zijn de eerste twee financieringen uit de LEI-F, een ontwikkelfinanciering voor lokale energie initiatieven, verstrekt. De coöperaties Enschede Energie en Notter Zuna gaan met deze lening hun duurzame energieplannen naar een volgende fase brengen. DE LEI-F werd vorig jaar in het leven geroepen door de provincie Overijssel, Energiefonds Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel om meer lokale initiatieven tot daadwerkelijke realisatie van hun energieplannen te laten komen. Met de LEI-F geeft Overijssel invulling aan het streven om ten minste 50% van de duurzame energieproductie in eigendom te laten zijn van de lokale bewoners.

Inspelen op behoeftes van lokale energie-initiatieven
De LEI-F speelt in op de behoeftes van lokale energie-initiatieven in hun ontwikkelfase. Zo ontving Enschede Energie een lening van 200.000 euro om de kosten te dekken die gemaakt zijn voor de ontwikkeling van duurzame (vooral zon) energie projecten in en rondom Enschede. De coöperatie legde hiervoor zelf ook 24.000 euro in. In de nieuw opgerichte BV Duurzame Ontwikkeling Enschede (DOE BV) wordt nu gewerkt aan de ontwikkeling van 3 beoogde zonnevelden, met een totale capaciteit van ca 12 Megawatt in de buurtschap Zuid Esmarke. De zonnevelden leveren hiermee straks stroom voor ruim 3.000 huishoudens.

De financiering vanuit de LEI-F voor coöperatie Notter Zuna is 109.800 euro, door de coöperatie zelf aangevuld met 12.200 euro. De coöperatie is enthousiast over de financiering: “De LEI-F is een ontwikkelfinanciering waarmee we plannen kunnen maken, offertes op kunnen vragen en verdere financiering kunnen zoeken.” Dat moment is voor hen nu aangebroken. Vanuit de BV CONZ Duurzame Energie ontwikkelen ze een zonne-energieproject in de buurt van Notter-Zuna, met een zonneveld van 9,7MW op de ‘Zunasche Heide’. Dit levert straks zonne-energie voor ruim 2.000 huishoudens.

Ondersteuning in de ontwikkelfase
Door beide coöperaties vanuit de LEI-F ondersteuning te bieden op zowel het financiële als het inhoudelijke vlak konden zij hun projecten naar de ontwikkelfase brengen. Enschede Energie zegt hierover:

“Als je een project gaat ontwikkelen, dan moet je heel veel voorbereidingskosten maken, zonder dat je al opbrengsten hebt. De LEI-F is daar een prachtig middel voor, want die zorgt ervoor dat we een lening kunnen krijgen waarmee we die voorbereidingskosten kunnen gaan maken.” In de regel ligt de omvang van een LEI-F ontwikkelfinanciering ergens tussen de 20.000 en 200.000 euro per project. Meer weten hierover? Kijk dan op www.natuurenmilieuoverijssel.nl/leif

Meer informatie over Enschede Energie

Meer informatie over Coöperatie Notter-Zuna