Goed veur Mekare: opening zonnepark Noordmanshoek

Het zonnepark Noordmanshoek in Wijhe werd begin april ’22 aangesloten op het elektriciteitsnet. Voor initiatiefnemer coöperatie Goed Veur Mekare reden om op zaterdagochtend 21 mei een feestelijke opening van het zonnepark te organiseren. Een verslag van onze Investment Manager Nienke Rijpstra, die de opening namens het fonds bijwoonde.

We vertrokken op zaterdagochtend richting Wijhe voor de opening van Zonnepark Noordmanshoek. Daar aangekomen treffen we leden, participanten, buurtbewoners en andere geïnteresseerden om dit heugelijke feit samen met Goed Veur Mekare te vieren. Er is veel lof voor Annelies Boerman, die als penningmeester van de coöperatie een grote rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het park. Als dank wordt een bankje aangeboden dat aan de rand van het zonnepark geplaatst wordt.

Goed Veur Mekare begon vol goede moed en zonder enige ervaring aan de ontwikkeling van het zonnepark van ruim 9 MW, niet wetende wat daar allemaal bij zou komen kijken. Dat heeft het nodige uithoudingsvermogen gevraagd van het bestuur, maar er staat nu een coöperatief project waar men trots op kan zijn. Alle participanten van het eerste uur hebben het park symbolisch geopend door een groenstrook naast het park in te zaaien met veldbloemen.

Tijdens de opening was ook zichtbaar dat het park nog niet af is. In 2023 zal het park worden uitgebreid met 0,5 MW middels de SCE-regeling, gefinancierd door het Energiefonds. Daarnaast zijn er grootste plannen om een duurzame en zelfvoorzienende wijk te bouwen aangrenzend aan het park, maar ook die plannen vragen een lange adem. Het Energiefonds zal de ontwikkelingen rond het park met interesse blijven volgen.

Lees meer over Goed veur Mekare