Jaarverslag 2018: Energiefonds Overijssel levert aanzienlijke bijdrage aan de energietransitie in provincie

-Persbericht-

Innovatieve projecten ondersteunen de overgang naar duurzame energie in Overijssel
Energiefonds Overijssel heeft haar jaarverslag over 2018 gepubliceerd. Daarin valt te lezen dat het fonds een intensief maar succesvol jaar achter de rug heeft, waarin het revolverend werd, in totaal veertien nieuwe financieringen verstrekte aan Overijsselse ondernemingen op gebied van duurzame energie en energiebesparing en met de portefeuille richting de 170.000 ton vermindering van CO2 uitstoot gaat. Deze resultaten zijn mede het gevolg van de financiering van innovatieve projecten. Het volledige jaarverslag is hier te lezen en het online jaarbericht is hier te bekijken.

Nieuwe financieringen in 2018
Het fonds verstrekte vorig jaar tien nieuwe leningen en nam vier nieuwe participaties. Ook aan bedrijven die met innovatieve oplossingen de overgang naar duurzame energie en energiebesparing mogelijk maken. Zoals S4 Ancillary Services, dat vanuit Almelo vliegwielen en batterijen exploiteert die de onbalans op het elektriciteitsnet kunnen opvangen met reservevermogen. In het jaarbericht staat een interview met deze innovator. Ook ging Energiefonds Overijssel mee in de verkoop van Empyro aan Twence, waarmee de vernieuwende pyrolyse-olie productie installatie voor de regio behouden blijft. De huidige portefeuille van het fonds bedraagt per eind 2018 bijna 167 miljoen euro. Omdat het fonds revolverend is kan iedere terugontvangen euro nu weer ingezet worden voor nieuwe energie initiatieven. De investeringen zijn gespreid over verschillende sectoren, van biomassa en zonne-energie tot aard- en restwarmte en energieopslag.

Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Overijssel:
“Ik kijk met trots naar de mooie projecten die er in 2018 zijn gestart en afgerond. Zoals het zonnepark van het lokale initiatief Endona in Heeten. We vergeten vaak dat al dit werk gedaan wordt door initiatiefnemers die dit geheel op vrijwillige basis doen. Het project sterkt mij in de gedachte dat we moeten kijken hoe dergelijke lokale initiatieven nog beter kunnen profiteren van het Energiefonds. Een uitdaging voor 2019. Ondertussen werken wij in de provincie enthousiast door aan het verwezenlijken van onze doelstellingen: 20 procent nieuwe energie in 2023 en energieneutraal in 2050. Energiefonds Overijssel – het grootste provinciale energiefonds van Nederland – is hierin een onmisbare schakel.”

Impact en maatschappelijk rendement
De verwachte impact van de investeringen van het fonds worden vooraf gemeten. Als alle projecten conform planning worden uitgevoerd zou de totale portefeuille van Energiefonds Overijssel kunnen zorgen voor een vermindering van CO2 uitstoot in Overijssel van totaal bijna 170 duizend ton. Dit is vergelijkbaar met de directe CO2 uitstoot van ruim 21.000 huishoudens. Daarnaast zorgen de projecten daarmee samen voor een maatschappelijk rendement van 3.265 terajoule, gelijk aan het energiegebruik van 45.386 huishoudens. De investeringen leverden daarbij ook werkgelegenheid in de provincie op. Er werden door de gefinancierde ondernemingen samen 120 structurele en 1.512 tijdelijke arbeidsplaatsen gecreëerd.

Bert de Haas, algemeen directeur Energiefonds Overijssel:
“2018 ging voor ons over de energietransitie, revolverendheid en fondsovergang. Een intensief jaar, met een mooi resultaat. Door het revolverend worden van het fonds kunnen we vanaf nu nog meer duurzame en nieuwe energie initiatieven van financiering voorzien. De berekende bijdrage van het fonds aan de energietransitie in Overijssel was in 2018 zo’n 22%. De urgentie van deze transitie is zo groot dat alle krachten gebundeld moeten worden. Graag werken we in de komende tijd daarom weer samen met de ondernemers die al door Energiefonds Overijssel worden gefinancierd en kijken we uit naar nieuwe ondernemers die initiatieven in de provincie willen realiseren. Zodat we de energietransitie in Overijssel, waar mogelijk, samen nog verder kunnen versnellen.”

Bekijk hier ons hele online jaarbericht.