Meer zonne-energie projecten voor huurders in Overijssel door opschaling Wocozon

Verduurzaming startte in Overijssel
Wocozon, dé verduurzamer van bestaande sociale huurwoningen, voorziet zo’n vijf procent van alle sociale huurwoningen in Nederland van zonnepanelen. Dit resulteert in 2025 naar verwachting in ca. 120 duizend woningen met in totaal 1 miljoen zonnepanelen. De start begon zo’n 4 jaar geleden in Overijssel. Met een investering vanuit Energiefonds Overijssel kon Wocozon opstarten en bewoners van sociale huurwoningen laten meeprofiteren van zonne-energie. Met het passeren van de grens van 50 miljoen aan beschikbare projectfinanciering is Wocozon nu in staat om substantieel in omvang te gaan groeien en landelijk verder uit te breiden. Wocozon betaalde dan ook deze maand haar opstartinvestering aan Energiefonds Overijssel terug.
Funding en resultaten
Energiefonds Overijssel en Wocozon hebben zich gezamenlijk ingezet om zonne-energie toegankelijk te maken voor huurders van sociale woningen in de provincie Overijssel. Wocozon bracht hierbij haar kennis en expertise in. De financiering werd verzorgd door Energiefonds Overijssel en door Meewind, een Nederlandse investeerder in duurzame energie via diverse beleggingsfondsen. Energiefonds Overijssel was destijds het eerste provinciale energiefonds dat aan Wocozon financiering heeft verstrekt, via een participatie en met een lening. Hierna heeft Wocozon in diverse andere provincies een aantal lokale fondsen bereid gevonden om hen ook financieel te ondersteunen. Wocozon voorziet inmiddels woningen van zo’n 37 woningcorporaties van zonnepanelen, met een tempo van zo’n 500 -1.000 woningen per maand, verspreid over geheel Nederland.

 

Een zonnige toekomst tegemoet
Door de inmiddels bereikte schaalgrootte op landelijk niveau is een opvolgende (her)financiering mogelijk geworden. Daarmee komt het geld van Energiefonds Overijssel inclusief rendement terug in het fonds en kan dit kapitaal opnieuw beschikbaar worden gesteld voor de financiering van nieuwe bedrijven en projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Mede-investeerder Meewind blijft betrokken als investeerder in Wocozon, Energiefonds Overijssel blijft voor het leningdeel als financier verbonden aan Wocozon.

Productie en reductie
Met de bijdrage uit Energiefonds Overijssel kon Wocozon een vliegende start maken met het realiseren van zonnepanelen op ruim 1.400 sociale huurwoningen in de provincie Overijssel, bij woningen van SallandWonen en Rentree. De geplaatste zonnepanelen produceren jaarlijks ruim 1.730.000 kWh, gelijk aan 21,04 TJ per jaar. Dit levert een CO2-reductie op van 995 ton per jaar.

“We zijn trots op dit resultaat, samen met Wocozon. Het is fantastisch dat zoveel huurders van SallandWonen hebben gekozen voor zonnestroom. We hopen dat nog veel huurders dit goede voorbeeld gaan volgen”, aldus Marijke Kool, directeur SallandWonen.

Meer weten over Wocozon