Project Duurzame zekerheid van Univé van start

Wij investeerden onlangs in het project Duurzame Zekerheid van Univé, dat bedrijfsdaken asbestvrij maakt en het bedrijf tegelijk ook van duurzame energie voorziet. Een mooie win-win situatie. Onze investering wordt gebruikt om het project in Overijssel verder uit te rollen.

 

-Persbericht-

Duurzame energie maakt Nederlandse bedrijfsdaken kosteloos asbestvrij

Univé gaat kosteloos asbestdaken saneren voor haar zakelijke leden. De coöperatie lanceert het nieuwe energieconcept Duurzame Zekerheid, waarmee Univé in samenwerking met diverse partners bedrijfsdaken asbestvrij maakt en voorziet van zonnepanelen. De duurzame energie die het dak opwekt, levert het vervolgens aan particuliere leden in de streek. De komende periode verwacht Univé 50 boerderijen, bedrijfspanden, sportcomplexen en ander zakelijk vastgoed in een aantal regio’s asbestvrij te maken en een eerste 2.500 huishoudens van duurzame, regionaal opgewekte energie te gaan voorzien.

Beeld: Univé

Financiële spagaat
Veel ondernemers met een asbestdak zitten in een financiële spagaat. Hun asbesthoudende bedrijfspand is nagenoeg onverkoopbaar, wat problemen kan opleveren voor de bedrijfscontinuïteit. Daarnaast zijn asbestdaken moeilijk verzekerbaar en is sanering van het dak vaak een (te) kostbare investering. Als een van de grootste agrarisch verzekeraars in Nederland herkent Univé het probleem waar ook haar zakelijke leden in de agrarische sector mee te maken hebben. In de aanloop naar Duurzame Zekerheid testte de coöperatie in samenwerking met een van hen vorig jaar de uiteindelijke oplossing in de praktijk. Nadat onderzoek voldoende afnemerspotentieel in de regio bevestigde, saneerde de coöperatie het dak van een boerenbedrijf in Groenlo en bracht op de vrijgekomen ruimte zonnepanelen aan die Univé-leden in de regio van energie gingen voorzien. Met inmiddels vijftig aangesloten huishoudens is de pilot een groot succes.

Kamerbrief verkenning asbestdakenfonds
In 2019 werd een verbod op asbestdaken door de Eerste Kamer afgewezen, kort nadat de Tweede Kamer had ingestemd met het voorstel. Ruim een jaar later deelde Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven-van der Meer, in juni per brief aan de Tweede Kamer de bevindingen van haar verkenning van de mogelijkheden voor de oprichting van een zakelijk asbestdakenfonds voor bedrijven. Naast haar aanbevelingen voor een borgstellingskrediet voor banken, de komst van een transitiefonds en risicodraagkracht door het Rijk en provincies om sanering te kunnen helpen financieren, wijst uitvoerend onderzoeker SIRA Consulting ook op interessante ontwikkelingen vanuit de markt. In het meegestuurde verkenningsrapport licht de onderzoeksinstelling de totaaloplossing van Univé uitvoerig uit als voorbeeld van de innovatieve marktinitiatieven die worden ontplooid.

Beeld: Univé

Toekomst zonder asbestrisico’s
Na de zomer zet Univé het initiatief in de markt. Onder de noemer Duurzame Zekerheid start de coöperatie in september met de kosteloze asbestsanering van de eerste van vijftig bedrijfsdaken in Nederland en als gevolg daarvan met het aanbieden van duurzame energie in de omliggende regio’s. Jan Willem Bolhuis, propositiemanager bij Univé en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Duurzame Zekerheid, vindt de naam passend: ‘Door onze zakelijke leden kosteloos van een duurzaam dak te voorzien, geven we ze met een unieke oplossing de zekerheid van een toekomst zonder zorgen over asbestrisico’s. En het geeft meer financiële armslag om te investeren in hun onderneming. Bovendien laten we hiermee zien dat vanuit de markt uitstekend oplossingen bedacht kunnen worden waar alle betrokkenen voordeel bij hebben.’

Voor leden, door leden
Dat de gewonnen zonne-energie vervolgens doorstroomt naar leden in de regio sluit aan bij Univé’s coöperatieve gedachte Voor Leden, Door Leden, legt Bolhuis uit. ‘Van oudsher is Univé een regionaal betrokken coöperatie, die dichtbij haar leden staat en oog heeft voor hun belangen op lokaal niveau. We kunnen hen tegen een vaste, marktconforme prijs voorzien van schone, regionaal opgewekte energie en zo bijdragen aan de verduurzaming van hun leefomgeving. Dat past perfect bij de coöperatie die we willen zijn.’

Meer weten over Duurzame zekerheid