Rentree verduurzaamt 124 woningen in Burgersdijk

In de wijk Burgersdijk in Deventer gaat woningstichting Rentree bij 124 woningen werkzaamheden uitvoeren aan de binnen- en buitenkant van woningen (Grote Aanpak) en verduurzamen. Deze woningen gaan door deze verduurzamingslag van energielabel C naar Label A+, een mooie vooruitgang. Ook wordt bij deze woningen de verwarmingsinstallatie vervangen door hybride warmtepompen of CV-ketels en worden de gevel, het dak en de ramen en deuren geïsoleerd. Tevens wordt de ventilatie verbeterd en vindt er asbestsanering plaats. De werkzaamheden gaan in september 2023 van start. Door de verduurzaming krijgen de huurders lagere energielasten en meer wooncomfort.  

De rol van Energiefonds Overijssel
Energiebesparing en verduurzaming van vastgoed dragen bij aan de energietransitie in de provincie. Daarom stelt het fonds een lening van €6 miljoen euro ter beschikking aan Rentree. Hiermee kan zij tegen een lage rente financieren, waardoor er meer overblijft voor de verduurzaming van haar woningportefeuille. Door de lagere rente heeft Rentree meer kapitaal beschikbaar om daarmee nog meer woningen te verduurzamen. 

Impact
De verbouwing en verduurzaming van de woningen in Burgersdijk levert een jaarlijkse besparing op van  5 TJ. Dit is gelijk aan de energievoorziening van 124 huishoudens. Daarnaast zorgt de verduurzaming voor een CO2 besparing van 197 ton uitstoot. Het project levert tot slot 36 fte tijdelijke banen op.