Resultaten en impact van het fonds over 1e helft 2020 bekend

Op weg naar een duurzaam Overijssel in 2050
Energiefonds Overijssel heeft haar resultaten over de 1e helft van 2020 gepubliceerd. Met in totaal 10 nieuwe financieringen aan Overijsselse ondernemingen op gebied van duurzame energie, energiebesparing en innovatie op deze gebieden werd dit jaar al ruim 45 miljoen euro uitgezet. En dat levert flink wat op. Zo gaat de historische portefeuille van het fonds inmiddels richting de 213.000 ton vermindering van CO2 uitstoot. Ook is het maatschappelijk rendement van de projecten in het fonds gestegen naar 4.127 terajoule, dat is vergelijkbaar met het energiegebruik van bijna 60.000 huishouden. In onze infographic heeft u alle belangrijke resultaten in een oogopslag bij elkaar.

Nieuwe financieringen en portefeuille tot nu toe
Het fonds verstrekte in dit jaar al 10 nieuwe financieringen, ze gaf 8 leningen uit en nam 2 nieuwe participaties. Een van die leningen was aan het grootste drijvende zonnepark in Europa, op de Bomhofsplas. In een uitgebreid interview met GroenLeven, de bouwer van dit zonnepark, leest u alles over het ontstaan van dit park tot aan de speciale ecologische maatregelen die hier genomen werden. Ook ging het fonds dit jaar mee in de verkoop van een participatie. De middelen die hiermee terugkomen worden opnieuw ingezet voor nieuwe energie initiatieven. De huidige portefeuille van het fonds bedraagt per half 2020 ruim 221 miljoen euro. We zien daarbij dat er dit jaar een toename is aan projecten in de sectoren energiebesparing en zonne-energie.

Impact en maatschappelijk rendement
De verwachte impact van de investeringen van het fonds wordt vooraf gemeten. Als alle projecten conform planning worden uitgevoerd zou de totale portefeuille van Energiefonds Overijssel kunnen zorgen voor een vermindering van CO2 uitstoot in Overijssel van totaal bijna 213 duizend ton. De door het fonds gefinancierde projecten zorgen samen voor een maatschappelijk rendement van 4.127 terajoule, dit is vergelijkbaar met het energiegebruik van 60.000 huishoudens, grofweg de gemeenten Almelo, Hof van Twente en Hellendoorn samen. De investeringen leveren daarbij ook werkgelegenheid in de provincie op. Er zijn door de gefinancierde ondernemingen samen 179 structurele en 1.706 tijdelijke arbeidsplaatsen gecreëerd.