Samenwerking Invest-NL en de Regionale Energiefondsen biedt kansen

Invest-NL en de 15 Regionale Energiefondsen (REFs), waartoe Energiefonds Overijssel ook behoort, zijn een samenwerking aangegaan om de financiering van energietransitie te versnellen.

-Persbericht-

Samenwerking Invest-NL en de Regionale Energiefondsen biedt kansen
Invest-NL en de 15 Regionale Energiefondsen (REFs) zijn een samenwerking aangegaan om de financiering van energietransitie te versnellen. Gezamenlijke financiering en samenwerking geeft de mogelijkheid kennis en slagingskansen te vergroten, risico’s te delen en richting ondernemers een beter afgestemd aanbod te doen. Ook in Overijssel biedt dit nieuwe mogelijkheden voor duurzame energieprojecten en –ondernemers.

Grote projecten kunnen door deze samenwerking beter gefinancierd worden. Waar een regionaal fonds onvoldoende ruimte biedt, past deze mogelijk bij Invest-NL. Naast samenwerking op het gebied van financiering, zal ook samengewerkt worden om de ontwikkeling van projecten te versnellen door hen te helpen met business development en kennis en ervaring uit te wisselen. Regionale projecten vergen lokale kennis, die bij de regionale energiefondsen volop aanwezig is.

Anouk Blüm, algemeen directeur Energiefonds Overijssel zegt hierover:
“Dit biedt kansen voor duurzame energieprojecten en –ondernemers in Overijssel. Grote(re) projecten kunnen door onze samenwerking nu beter gefinancierd worden met onze regionale kennis en de slagkracht van Invest-NL. Kleinere investeringen in de provincie zullen profiteren van de samenwerking op gebied van ontwikkeling en business development”.

Invest NL en REFS ondertekening.jpg

Sinds 2012 bestaan er regionale energiefondsen in Nederland die de belangrijke rol hebben om de energietransitie te versnellen. De fondsen hebben tussen 2012 en 2018 voor € 400 miljoen aan financiering verstrekt aan 700 projecten. Hierdoor wordt voor ruim € 1,5 miljard aan projecten gerealiseerd. Door de getekende samenwerking tussen de REFs en Invest-NL willen betrokken partijen dit succes verder versnellen en vergroten.

Meer informatie over Invest-NL

Meer informatie over de Regionale Energiefondsen