Scholen op weg naar energietransitie

Vandaag ondertekenden wij samen met Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente een overeenkomst die verduurzaming van 8 basisscholen in de provincie mogelijk maakt.

-persbericht-

 

Acht basisscholen in Hof van Twente gaan verduurzamen met lening Energiefonds
SCHOLEN OP WEG NAAR ENERGIETRANSITIE

Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) Hof van Twente en Energiefonds Overijssel zijn een samenwerking aangegaan om de 8 basisscholen van Stichting OPO in de gemeente Hof van Twente te verduurzamen. Vandaag ondertekenen de partijen de overeenkomst die dit mogelijk gaat maken. Met de ondertekening komt er een lening van 1 miljoen euro vanuit Energiefonds Overijssel waarmee de scholen in 2 jaar hun gebouwen zullen verduurzamen via zonnepanelen, ledverlichting, isolatie en glas en waar mogelijk een warmtepomp. Met de maatregelen wordt zo’n 2,7 TJ per jaar aan energie bespaard en wordt de luchtkwaliteit in de scholen sterk verbeterd.

Verduurzaming schoolgebouwen
Stichting OPO voerde de afgelopen tijd een energiescan uit bij al haar scholen om zo te identificeren welke maatregelen voor verduurzaming nodig zijn. De scholen hebben gezamenlijk 1.050 leerlingen. Hoewel de gemeente eigenaar is van de schoolgebouwen, zijn de schoolbesturen sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en voor verduurzaming van de scholen. De plannen voor deze verduurzaming passen in het streven van Stichting OPO om bij te dragen aan een duurzame samenleving en tegelijkertijd milieubewustzijn bij haar leerlingen te creëren. De stichting financiert voor de verduurzaming zelf 250.000 euro uit eigen middelen.

 

Provincie enthousiast over initiatief
De provincie Overijssel ondersteunt scholen bij de verduurzaming van hun gebouwen. Gedeputeerde Tijs de Bree (Energie):
“Ik ben enorm trots dat we met ons versnellingsteam duurzame scholen en Energiefonds Overijssel de helpende hand kunnen bieden. Het mes snijdt aan meerdere kanten: naast het directe effect op de CO2-uitstoot, is het ook een kans om het lokale en regionale bedrijfsleven aan het werk te houden. Daarnaast is een school bij uitstek een plek om het goede voorbeeld te laten zien: kinderen en jongeren worden bewust van de negatieve milieueffecten van fossiele brandstoffen en wat je kunt doen om energie te besparen en schone energie op te wekken.”

Scholen op weg naar energietransitie
Het blijkt in de praktijk lastig te zijn voor scholen om verduurzamingsmaatregelen met een langere terugverdientijd dan vijf jaar te realiseren. Dit heeft te maken met de (te) hoge voorafgaande investering die hiervoor nodig is. Energiefonds Overijssel werd aan boord gehaald mede vanwege de lange looptijd van de financiering (20 jaar). Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is de weg nu vrij om tot de daadwerkelijke aanpassingen over te kunnen gaan. Bij obs De Whee-Wiekslag is de verduurzaming inmiddels gestart, vlak voor de zomervakantie volgt obs Stedeke in Diepenheim. De overige scholen starten in schooljaar 2020-2021 met het verduurzamen van hun gebouwen. Het project levert twee voltijds banen op, een besparing van 2,7 TeraJoule per jaar en een sterk verbeterde luchtkwaliteit in de scholen. Het draagt bij aan de energietransitie van scholen in Overijssel en kan als voorbeeld dienen voor andere schoolbesturen die soortgelijke plannen hebben.

Meer weten over Stichting OPO Hof van Twente