Tweede LEI-F financiering voor Energie Salland West BV

Onlangs verstrekten wij vanuit onze LEI-F faciliteit een nieuwe financiering voor de energiecoöperatie Salland West Energie. Dit is een samenwerking tussen dorpen Laag Zuthem en Lierderholthuis. Deze tweede financiering is voor een zonnepark in Lierderholthuis. De LEI-F, ontwikkeld door Energiefonds Overijssel (EFO), Nieuwe Energie Overijssel (NEO) en Natuur en Milieu Overijssel, voorziet lokale energie initiatieven van (gedeeltelijke) financiering in de ontwikkelfase van hun duurzame energieproject. Vaak is dit een risicovolle fase die nog veel onzekerheden kent. Eerder dit jaar ontving Salland West Energie al een LEI-F lening voor een project in Laag Zuthem.

LEI-F financiering
Met de LEI-F kunnen de initiatiefnemers van de coöperatie stappen zetten in de voorgenomen ontwikkeling van een zonnepark bij de Herenbrinkweg in Lierderholthuis. Maar voordat dit zonnepark écht gerealiseerd is, moet het geheel nog ontwikkeld worden. Hierbij is het de uitdrukkelijke wens om dit zoveel mogelijk met lokale inzet en ook in lokaal eigendom tot stand te brengen. Vanuit het Energiefonds is voor deze ontwikkeling een LEI-F financiering verstrekt van 63.000 euro.

Het eerste projectHet zonproject op de locatie in Laag Zuthem was het eerste project van de coöperatie. De coöperatie heeft als doel om, altijd in samenspraak met lokale partijen en de omwonenden, een flinke lokale bijdrage te leveren aan de energietransitie in de gemeente Raalte. Is straks ook het park in Lierderholthuis gerealiseerd, dan wordt al het elektriciteitsgebruik van beide dorpen volledig duurzaam opgewekt. Naast deze parken wordt er ook gewerkt aan zon op daken. Voor de elektriciteitsopgave zijn de dorpen straks energiepositief. De volgende uitdaging van de coöperatie is dan de warmteopgave.

Zonnige, duurzame en lokale toekomstplannen Als twee afzonderlijke dorpen zijn ze (beide) te klein om dit soort projecten te kunnen volbrengen. Door samen op te trekken ontstaat er meer draagvlak en hoopt men meer voor elkaar te krijgen. Belangrijk daarbij is dat de regie in eigen hand gehouden kan worden. “De informele samenwerking tussen beide dorpen was er al wel, maar het is goed dat we deze nu in één coöperatie hebben geformaliseerd. De coöperatie heeft samen met Energiefonds Overijssel een ontwikkelvennootschap opgericht, Energie Salland West BV en dat geeft een goed gevoel; we zijn volwaardig gesprekspartner met de partijen die we nodig hebben om tot realisatie van onze plannen te komen” licht bestuurder Simon de Jong toe. “We proberen het geheel met zoveel mogelijk lokaal beschikbare kennis verder te ontwikkelen: Door en voor Salland West!”

Meer informatie over zonnepark Laag Zuthem
Meer informatie over zonnepark Liederholthuis

LEI-FLoop je rond met plannen voor een lokaal energie initiatief en wil je meer weten over de LEI-F financiering? Kijk dan hier voor meer informatie.