Vechtdal Wonen gaat verduurzamen met zonnepanelen

Woningstichting Vechtdal Wonen beheert en onderhoudt ongeveer 10.000 woningen in de regio Vechtdal. Ze willen bijdragen aan de volkshuisvestelijke en sociaal maatschappelijke vraag in deze regio en staan voor een vertrouwd thuis, in een samenleving waarin mensen gelijkwaardig zijn en iedereen verantwoordelijkheid neemt. Vechtdal wil uiterlijk 2026 al haar woningen van zonnepanelen hebben voorzien en zo een bijdrage leveren aan het verbeteren van de woonlasten voor haar huurders. De bewoners mogen de opwek van de panelen salderen op de eigen meter, en besparen hiermee aanzienlijk op de energierekening. De totale investering, over de periode 2023-2028 voor de installatie van zon-pv installaties op 4.805 woningen, is ca. €17 miljoen. Vanuit het fonds is nu financiering voor de eerste 4.805 woningen.

De rol van Energiefonds Overijssel:
Het fonds heeft een lening van €5 miljoen beschikbaar gesteld voor dit doel aan Vechtdal Wonen. Zo is de woningstichting in staat om tegen lage rente te financieren en dit aan te wenden voor verduurzaming van haar woningportefeuille. Door de lagere rente heeft Vechtdal meer kapitaal beschikbaar om daarmee nog meer woningen te verduurzamen.

Resultaten:
De verduurzaming levert een jaarlijkse energiebesparing op van 15.5 TJ. dit staat gelijk aan de energievoorziening van 4.805 huishoudens. Daarnaast levert dit een vermindering van CO2-uitstoot op van 1.811.738 kilo CO2 per jaar en worden er 40 fte tijdelijke banen gecreëerd in de provincie.

Meer weten over Vechtdal Wonen