Verduurzaming woningvoorraad door Viverion gefinancierd

Stichting Viverion is een woningcoöperatie met ruim 5.500 woningen in Overijssel. Ze verhuurt, ontwikkelt, beheert en verkoopt onroerend goed. Viverion richt zich daarbij vooral op het bieden van perspectief aan mensen met minder kansen op de woningmarkt. Wonen is voor hen meer dan alleen woonruimte leveren, ze zetten zich actief in voor de woonomgeving en leefbaarheid in hun werkgebied. Viverion wil de komende 2 jaar 410 van haar woningen isoleren van gemiddeld energielabel D naar label A. Daarmee levert ze een bijdrage aan het verbeteren van de woonlasten voor haar huurders, maar ook aan de energietransitie in Overijssel. De bewoners kunnen met de beter geïsoleerde woning een lagere energierekening tegemoet zien, zonder dat daar een huurverhoging tegenover staat. De totale investering, over de periode 2023-2024 voor de isolatie is ca. € 7 miljoen.

De rol van Energiefonds Overijssel
Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed levert een mooie bijdrage aan energiebesparing en daarmee aan de energietransitie. Het fonds wil de woningcoöperatie daarom in staat stellen haar plannen uit te voeren en stelt Viverion in staat om tegen lage rente te financieren om zo haar woningportefeuille te kunnen verduurzamen. Door de lagere rente heeft Viverion meer kapitaal beschikbaar om daarmee nog meer woningen te isoleren. Het fonds stelt een lening van € 4,5 miljoen beschikbaar voor dit doel.

Energiebesparing en banen
De verduurzaming gaat een besparing opleveren van 20,2 TJ per jaar. Dit is vergelijkbaar met de energievoorziening voor 410 aantal huishoudens. Daarnaast levert het een besparing op van CO2-uitstoot van meer dan 794,428 kilo CO2 per jaar en komen er 20 tijdelijke banen voor dit project.

Meer weten over Viverion