Verduurzamingswens mag niet stuklopen op gebrek aan tijd of kennis

Onze Investment Manager Joost Vlot heeft expertise op gebied van verduurzaming van vastgoed. In dit blog beschrijft hij hoe hij verduurzamingswensen van vastgoedeigenaren helpt vervullen.

Isolatie, opwek en hergebruik
Verduurzaming van vastgoed gaat in eerste instantie over isolatie. Want alle energie die je niet gebruikt, hoef je niet in te kopen of op te wekken. Het gaat óók over energieopwek en -hergebruik. Er zijn heel veel manieren en technologieën waarmee je energie kunt besparen. Heel innovatief zijn warmte-terugwinsystemen, waarmee je energie uit lucht of water haalt voordat het naar buiten gaat. Door eigenaren te helpen met verduurzaming van hun vastgoed, helpen wij Energiefonds Overijssel haar doelstellingen voor de energietransitie te realiseren.

50 tinten groen
Hiervoor werkte ik bij ING-bank. Mijn passie voor duurzaamheid vertaalde ik vooral in mijn zoektocht naar mogelijkheden om ons huis en onze wijk te verduurzamen. Dat deed en doe ik onder andere voor 50 tinten groen Assendorp, een stichting die bewoners van de Zwolse wijk Assendorp wil stimuleren, adviseren en begeleiden bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Die zijn er in veel soorten en maten. Denk aan deelmobiliteit, zonnepanelen, geveltuinen, vloerisolatie, afvalscheiding et cetera. Vandaar de naam ‘50 tinten…’.

Combinatie werk en passie
Een baan in impact investing maakt het voor mij mogelijk mijn persoonlijke passie te combineren met mijn ervaring in de financiële sector. Zo ben ik bij StartGreen Capital terechtgekomen. Hier houd ik me voornamelijk bezig met verduurzaming van vastgoed voor Energiefonds Overijssel. Dat gaat vooral over de aanpak van bestaande bouw. Voor nieuwbouw zijn er gelukkig al veel duurzaamheidsnormen; al kunnen we daar ook financiering voor verstrekken.

Win-winmodel
Een grote uitdaging bij verduurzaming, is dat de eigenaar vaak niet de gebruiker is van het pand. Terwijl de eigenaar betaalt voor de verduurzaming en de gebruiker het directe voordeel heeft. Een woningcorporatie bijvoorbeeld, heeft doorgaans geen direct belang bij lagere energielasten door verduurzaming, dus waarom zouden ze daarin investeren? Woningcorporaties willen vaak wél de huurlasten beheersbaar houden, wat een uitdaging is met de huidige energietarieven. Nu is er de mogelijkheid om een investering deels terug te vragen aan de huurders, zoals een bijdrage aan zonnepanelen, maar die is vaak niet toereikend. Energiefonds Overijssel kan mogelijkheden aandragen die verduurzaming financieel geheel rendabel maken.

Daarvoor gebruiken wij onder andere een ESCO-model: een Energy Service Company. De ESCO investeert in de nodige verduurzamingsmaatregelen, gefinancierd door Energiefonds Overijssel. Wij financieren op basis van de terugverdiencapaciteit, waardoor de eigenaar zelf maar beperkt hoeft te investeren: de investering wordt terugbetaald uit de verlaging van de energielasten. We brengen dus eigenlijk de baten en lasten van de verduurzaming samen in de ESCO. Daarmee heeft de eigenaar een duurzaam pand, de gebruiker een lagere energierekening en samen brengen we de energietransitie een stukje verder.

Zo min mogelijk afleiding
Wanneer een eigenaar een verduurzamingswens heeft, helpen wij die realiseren met zo min mogelijk afleiding van zijn corebusiness. Een schooldirecteur wil vooral leerkrachten voor de klas. Een directeur van een ziekenhuis wil goede zorg kunnen leveren. Ze willen zich niet druk hoeven maken over de prestaties van de zonnepanelen of de laadpalen op de parkeerplaats. Energiefonds Overijssel regelt de passende financiering en heeft bovendien een breed netwerk van adviseurs en installateurs. Deze kunnen de vastgoedeigenaren van A tot Z helpen hun verduurzamingswens te realiseren.

Ontzorgingsprogramma woningcorporaties
Voor woningcorporaties zijn we een speciaal ontzorgingsprogramma aan het ontwikkelen. Dat gaan we volgend jaar presenteren. We willen laten zien dat verduurzaming van vastgoed hand in hand kan gaan met verlaging van de totale woonlasten, zonder dat je daar een kapitaalkrachtige woningcorporatie voor hoeft te zijn. Met dit programma willen we bestuurders van woningcorporaties inspireren om verder te verduurzamen, terwijl ze hun huurders helpen de energierekening te verlagen.

Verduurzaming tijdens renovatie
Renovatie is geen voorwaarde, maar wel een logisch moment om te verduurzamen. In dit filmpje zie je hoe Stichting Openbaar Primair Onderwijs van Twente 9 aangesloten basisscholen heeft kunnen verduurzamen met de hulp van Energiefonds Overijssel. Dit project is een goed voorbeeld van hoe we nieuwbouw duurzaam kunnen realiseren en daarnaast bestaande bouw grondig kunnen helpen verduurzamen. Als je bedenkt dat er in Overijssel ruim 700 schoolgebouwen staan, in verschillende groottes en ouderdom, liggen daar dus nog veel kansen.

Wens vervullen
Tot slot wil ik deze gelegenheid aangrijpen om alle vastgoedeigenaren in Overijssel op het hart te drukken: heb je een verduurzamingswens? Laat het weten! Het is zo zonde als de wens om te verduurzamen stukloopt op gebrek aan capaciteit of kennis, terwijl het kapitaal en de mankracht klaarstaan. Wij kunnen in veel zaken meedenken en een businessmodel maken. We werken aan een one-stop shop voor vastgoed, maar kunnen nu al op alle vlakken helpen om die wens te realiseren, joost.vlot@energiefondsoverijssel.nl.