Vergister van varkensmest in Hoge Hexel kan straks groen gas leveren voor heel het dorp

Energieadviseur en ondernemer Rene Cornelissen van CCS Energie-advies en varkenshouders Fam. Tijs en Poorteman van het bedrijf N-Stol VOF) realiseren samen een mono-mestvergister met gasopwerking installatie. Het is een vergister op boerderijschaal, die staat op het erf van N-Stol. Het bedrijf levert ook 60% van de mest voor de vergister, de rest wordt bij boerderijen in de buurt. Het doel van het project is om te verduurzamen, dit doen ze door methaan uitstoot uit mest te verlagen omdat deze vergist wordt, en aardgas te vervangen door de invoer van groengas op het net. De productie en levering van groene energie door de boerderij is hiermee werkelijkheid geworden.

Groen gas, een maatschappelijk rendement en werkgelegenheid
De installatie van circa 0,4 MW produceert maximaal 3,2 MWh (oftewel circa 350.000 m3) groengas. Dit levert een maatschappelijk rendement van 7,7 TJ per jaar op. Daarnaast worden er 10 tijdelijke en 0,3 fulltimebanen gecreëerd met dit project. Daarbij draagt het bij aan de klimaatdoelen en dragen boeren door deze manier van energie leveren ook bij aan de energietransitie in Nederland.

Hoe financieren?
Maar het project moet ook gefinancierd worden, in totaal is er zo’n €1,5 miljoen euro hiervoor nodig. Naast eigen vermogen vanuit de initiatiefnemers en een investeringssubsidie van de provincie Overijssel neemt het Energiefonds ook deel aan dit project met een lening. De vergister kan straks evenveel groen gas leveren als wat nodig is in heel Hoge Hexel. Onlangs verscheen in de Tubantia een mooi artikel over het project.

Naar het artikel in de Tubantia
Meer weten over CCS Energie-advies